Piirretty kuva esittelee Väestöliiton strategiaa, arvoja ja ohjelmia.

Väestöliitto

Mies istuu pyörätuolissa, vain pyörätuoli ja osa vartalosta näkyvissä.

Väestöliitto on järjestö, joka vahvistaa turvallisia ihmissuhteita, ihmisoikeuksia ja hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Tarjoamme nuorille ja aikuisille maksutonta neuvontaa ja tukea. Haluamme, että Suomi on hyvä kotimaa kaikille täällä asuville. Teemme syntyvyys- ja väestöntutkimusta ja edistämme perheystävällisyyttä sekä seksuaali- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja kansainvälisesti. Työtämme voi tukea lahjoittamalla.

Kaikki toimintamme pyrkii edistämään ihmisoikeuksien toteutumista ja perustuu arvoihimme ja sääntöihimme. Arvostamme moninaisuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta. Mielestämme kaikki sukupuolet, erilaiset perhemuodot, ihmisten taustat ja seksuaaliset suuntautumiset ovat yhtä arvokkaita ja niitä on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Väestöliiton yhteiskuntavastuu määritellään seuraavasti ja nämä periaatteet läpäisevät kaiken toiminnan:

  •     Toimintamme väestön hyvinvoinnin puolesta on ihmisoikeusperustaista ja perustuu kestävän kehityksen tavoitteille
  •     Noudatamme järjestöjen hyvän hallinnon periaatteita
  •     Arvioimme ja seuraamme kaikessa toiminnassamme näiden periaatteiden toteutumista

Väestöliiton muodostavat sen jäsenjärjestöt, jotka kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa päättämään toiminnan suuntaviivoista. Hallitus ohjaa toimintaa syys- ja kevätkokousten välissä. Asiantuntijamme työskentelevät toimitusjohtajan johdolla.

Rakennamme hyvinvointia

Väestöliitto perustettiin vuonna 1941. Olemme aina tehneet ajankohtaista työtä pyrkien vastaamaan juuri sen hetken ja tulevaisuuden haasteisiin. Olemme monin tavoin olleet rakentamassa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja etsineet myös ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin. Olemmekin pyrkineet lisäämään ihmisten hyvinvointia monin tavoin.

Tänä päivänä hyvinvoinnin edistäminen on yhä edelleen meidän toimintamme ytimessä. Toimimme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi, kestävän väestönkehityksen saavuttamiseksi, ja seksuaalioikeuksien edistämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Työmme perustuu arvoihin, tutkimustietoon ja käytännön asiakastyöstä saatuun kokemukseen.

Teemme tutkimusta, vaikutamme ja tarjoamme palveluita

Toimintamme jakautuu kansalaisille suunnattuihin palveluihin, tekemäämme tutkimustyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Työllämme on myös kansainvälinen ulottuvuus.

Olemme yhtiöittäneet osan toimintaamme. Yhtiömme, Väestöliiton Hyvinvointi Oy ja Kiinteistö Oy Kalevanpoika, hoitavat niille osoitettua toimintaa. Nämä yhdessä Väestöliitto ry:n kanssa muodostavat Väestöliitto-konsernin.

Väestöliitto ry tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen palveluja ja yhtiömme maksullisia palveluja.