Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva järjestö, joka edistää hyvinvointia ja ihmisoikeuksia. Olemme koko väestön asialla rohkeasti omien arvojemme pohjalta. Väestöliitto edistää sääntöjensä mukaisesti perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. 

Väestöliitto on perustettu vuonna 1941 ja meillä on 34 jäsenjärjestöä. Saamme pääosan rahoituksestamme järjestö- ja tutkimustoimintaan suunnattavista Veikkauksen tuotoista, eri ministeriöiden määrärahoista, yksityisistä rahastoista sekä oman toiminnan tuotoista. 

Väestöliitto-konserniin kuuluvat Väestöliitto ry, Kiinteistö Oy Kalevanpoika (Väestöliiton toimitilat)  sekä Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy. Tämä Väestöliiton kokonaan omistama yhtiö tarjoaa neuvonta- ja terapiapalveluja monella paikkakunnalla sekä ammattilaisille täydennyskoulutusta ja työnohjausta sekä kotipalvelua ja lastenhoitoa pääkaupunkiseudulla. Yhtiön tuotto tuloutetaan Väestöliitto ry:n yleishyödylliseen toimintaan.

Väestöliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, luotettavana tutkijana ja kehittäjänä sekä palveluiden tuottajana. Väestöliiton toiminnalla on myös kansainvälinen ulottuvuus.

Vaikutamme suoraan päätöksentekijöihin ja suureen yleisöön. Tärkeimpiä teemojamme ovat kestävä väestönkehitys, yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja seksuaalioikeuksien toteutuminen Suomessa ja globaalisti.

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella tutkimme väestönkehitystä, perheitä ja syntyvyyttä, parisuhteita, väestön ikääntymistä ja perhesukupolvien välisiä suhteita sekä digitalisaation vaikutuksia perhesuhteisiin.

Verkkopalvelumme Hyvä kysymys auttaa ihmisiä löytämään ratkaisuja mieltä askarruttaviin kysymyksiin maksutta, helposti ja nimettomänä.

Kansainvälisessä työssämme keskitymme seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämiseen ja pyrimme vahvistamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia.

Väestöliitto on perustettu vuonna 1941. Väestöliiton puheenjohtaja on VTL Maria Kaisa Aula ja toimitusjohtaja OTK Eija Koivuranta.