Materiaalit, mallit ja työkalut

Jalkapallo pojat halaavat toisiaan.

Väestöliitolla on paljon malleja ja materiaalia lasten kehotunnekasvatukseen. Tutustu alla oleviin materiaaleihin, jotka on suunnattu ammattilaisten avuksi sekä osa myös vanhemmille. Kaikki materiaalit, jotka löytyvät sivuiltamme, ovat maksuttomia. Niitä voi vapaasti käyttää oman työn tukena sekä myös jakaa esimerkiksi lasten perheiden käyttöön.

Mitä on kehotunnekasvatus

Selkokielinen tiivistelmä kuvaa kehotunnekasvatuksen laaja-alaisia sisältöjä ja auttaa sinua suunnittelemaan omaan työhösi sopivan kehotunnekasvatuksen kokonaisuuden. Jotta kehotunnekasvatus toteutuisi suunnitelmallisesti, olisi laaja-alaista, ikätasoista ja Maailman Terveysjärjestön (WHO) suositusten mukaista, sen tulee sisältää kahdeksan aihetta.

Tutustu ja lataa selkokielinen tiivistelmä kehotunnekasvatuksen aiheista.

Mitä on kehotunnekasvatus – suomi

Mitä on kehotunnekasvatus – pohjoissaame

Mitä on kehotunnekasvatus – inarinsaame

Mitä on kehotunnekasvatus – koltansaame

Mitä on kehotunnekasvatus – ruotsi

Lapsen seksuaalinen kehitys -haitari.Ikävuodet 0-6 vuotiaan  seksuaalisessa kehityksessä

Tulosta itsellesi tai vaikka vanhemmille annettavaksi selkokielistä tietoa seksuaalisuudesta juuri tietyn ikäisellä lapsella.

Esitteessä kerrotaan mitä seksuaalisessa kehityksessä tapahtuu, miten lapsi voi ilmentää kehitystään ja miten aikuinen voi tukea ja suojata lapsen kehitystä.

A4 kokoon tulostettavan kuvan voit taittaa käteväksi haitariksi.

Voit myös tulostaa jo seuraavan ikäluokan taustapuolelle.

Lapsen seksuaalisuus 0-1v selkosuomi

Lapsen seksuaalisuus 2-3v selkosuomi

Lapsen seksuaalisuus 4-5v selkosuomi

Lapsen seksuaalisuus 6v selkosuomi

Lapsen seksuaalisuus 1-3v pohjoissaame, ruotsi

Lapsen seksuaalisuus 4-6v pohjoissaame, ruotsi


Tue lapsen kehitystä -juliste 0-6v

Tue lapsen kehitystä- juliste

Julisteessa on lapsen ikätasoinen seksuaalinen kehitys alle kouluiässä portaittain. Ikävaiheet 0-6 vuotta on esitetty portaittain. Voit perehtyä juuri sinulle tärkeään ikäryhmään.

Näet mitä kehityksessä tapahtuu ja mitä lapsi voi kysellä. Saat ohjeet, miten aikuinen voi tukea ja suojata eri ikäistä lasta.

Voit katsoa tarkemmin ja tulostaa eri kieliset julisteet:

selko-suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, saksa, pohjois-saame, latvia


Hei mitä minussa tapahtuu- julisteHei, mitä minussa tapahtuu -juliste 7-12v

Julisteessa on lapsen ikätasoinen seksuaalinen kehitys ja seksuaalikasvatuksen aiheet selkokielellä alakouluiässä portaittain.

Mitä 7-12 -vuotiaassa lapsessa tapahtuu? Mitä lapsi voi kysyä tai tehdä? Saat ohjeet, miten aikuinen voi tukea ja suojata eri ikäistä lasta.

Voit katsoa tarkemmin ja tulostaa suomen- tai ruotsinkieliset julisteet. Julisteen voi tulostaa A3 kokoon, mutta huomaa kuitenkin, että juliste on alun perin kokoa A1.


Turvataidot ja lapsen keho -juliste 1-12v

Tutustu neljään tärkeään lapsen turvataitoon ja opeta ne lapsille. Samalla lapsi oppii ikään kuuluvat tiedot, taidot ja myönteisen asenteen kehoon. Selkokielisen julisteen voit tulostaa varhaiskasvatukseen, neuvolaan, alakouluun ja koteihin.

Turvataidot ja lapsen keho- julisteen kieliversiot

Voit katsoa tarkemmin ja tulostaa eri kieliset julisteet:

Selko-suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, pohjois-saame, inarin saame, koltan saame, arabia.

Tulosta lasten kanssa tehtävä lista turvataitotilanteista, joita voitte harjoitella yhdessä. Turvataitotilanteet tehtävä


Digiturvataitojuliste 3-9 v

Tulosta ryhmäsi tai luokkasi seinälle A4 tai A3 koossa digiturvataitojen ensiaskeleet selkojulisteen muodossa.

Kivasti kuvitettu värikäs juliste kertoo aikuiselle tärkeitä arjen taitoja, joita kannattaa käydä läpi pienten lasten kanssa. Näin voit jo varhain vahvistaa lasten turvallisuutta älylaitteilla.

Selko-suomi

Englanti

Kirje pienten lasten huoltajille

Millaisia asioita ottaa puheeksi lapsen kanssa liittyen digiturvataitoihin? Mitä asioita turvallisuuteen liittyen kannattaa ottaa huomioon medialaitteilla? Millaisia asioita voi harjoitella yhdessä?

Kirjeen saat ladattua tästä.

Kosketuksen säännöt -juliste

Turvallinen ja hellä kosketus on hyvinvointia lisäävä asia. Kerratkaa julisteen avulla lasten kanssa millaisia sääntöjä kosketukseen liittyy.

Juliste suomeksi

Kehotunnekasvatuksen vuosikellot

Vuosikellot on suunniteltu etenkin varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstölle toiminnan suunnittelun ja toteutuksen avuksi.

1-2 vuotiaille

3-4 vuotiaille

5-6 vuotiaille

7-8 vuotiaille

Pisarapuuttumisen materiaalit

Juliste ammattilaisille kertoo aikuiselle pisarapuuttumisen vaiheet. Seinällä se muistuttaa tärkeästä ennaltaehkäisyn, kunnioittavan ohjaamisen ja lasten kuulemisen kulttuurista.

Tulosta juliste itsellesi täältä:

Kuvatuki. Voit tulostaa lisäksi kuvatuen esimerkiksi kaulanauhaan pisarapuuttumisen vaiheista.

Pisarapuuttumisen juliste lapsille ja huoltajille kertomisen tueksi:

Nukketeatteri käsikirjoitukset

Voit havainnollistaa häirinnän tunnistamisen ja rakentavan puuttumisen tilanteita lapsille nukketeatterin avulla.

Lisää tietoa ja työkaluja pisarapuuttumiseen löydät täältä. 

Kuusi askelta turvaan -opas

(Seksuaalisen- ja sukupuolisen) häirinnän, kiusaamisen, väkivallan ehkäisyn polku

Kuusi askelta turvaan -mallilla tavoitellaan lasten seksuaalisen turvan ja hyvinvoinnin lisäämistä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on oppia etenkin seksuaalissävytteisen ja sukupuoleen kohdistuvan häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn polku.

Lapsilla häirintä ei useimmiten ole tavoitteellista ja tahallista, vaan hyvin kokeilevaa ja sattumanvaraista. Lasten toiminnassa häirintä esiintyy pisaroina, hetkinä, joihin tulee puuttua ajoissa ja rauhallisesti ohjaten, jotta käytös ei vakiinnu.

Oppaan voit ladata itsellesi täältä.

Kehotunnekasvatuksen kuvapankki

Kuvapankissa on suuri määrä hienoja taiteilija Minna Kähkösen kuvituskuvia vuosien varrelta. Kuvat on ideoitu kehotunnekasvatuksen teemoihin monipuolisesti.
Kuvia voi käyttää toiminnan ohjaamiseen, säännöistä muistutteluun, puheeksi ottamiseen, stereotypioiden rikkomiseen, leikin valintatauluun, päivän kulun kuvittamiseen ja paljon muuhun.

Lataa kuvat itsellesi tästä.

Lapsen seksuaalioikeudet -juliste

Lasten seksuaalisuus on erilaista kuin nuorten ja aikuisten. Myös seksuaalioikeuksien täytyy kuvastaa lasten ikä- ja kehitystasoista kiinnostusta ja tarpeita. Lasten turvallisuuden edistämisessä aikuisella on suuri rooli. Suojaa lasten kehitystä ja kasvua omaksi itsekseen!

Tulosta juliste täältä.

Starttipaketit kehotunnekasvatukseen

Kehotunnekasvatukseen tutustumisen voit aloittaa laajan aloituspaketin avulla. Vinkkaa myös lasten vanhemmille heille suunnatusta aloituspaketista.

Ammattilaisten starttipaketti

Vanhempien starttipaketti

Lasten starttipaketti

Puheeksi ottamisen kortit

Puheeksi ottamisen kortti.

Puheeksi ottamisen kortit ovat uusi selkokielinen apuväline lasten kehotunnekasvatukseen eli turvataito- ja seksuaalikasvatukseen. Niiden avulla voit aloittaa puhumisen eri aiheista helposti ja hauskasti.

Kortteja on 21 erilaista. Ne sopivat vanhempien ja lasten kanssa keskusteluun, ammattilaisten keskinäiseen harjoitteluun ja suunnitteluun, varhaiskasvattajille, esi- ja alkuopetuksen opettajille, terveydenhoitajille, leikkipuistoihin ja lastensuojeluun.

Ohjaajan opas toistaa Puheeksi ottamisen korttien teemat ja kuvat. Opas tarjoaa myös lisätietoa, mitä aiheista voi keskustella, sekä suoria lauseita puheeseen. Näin mahdolliset häpeän tai kiusaantumisen tunteet vähenevät. Iloiset kuvat ja yksinkertaiset tekstit tuovat aiheen arkiseksi ja helpoksi lähestyä. Voit tulostaa, leikata, liimata ja laminoida kortit.

Puheeksi ottamisen kortit selkosuomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame

Ohjaajan opas selkosuomi ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame


Sarjakuvat kehotunnekasvatukseen

Selkokieliset ja yksinkertaiset sarjakuvastripit ovat tulostettavissa liitteestä. Sarjakuvatkortit sisältävät 10 tavallista kehotunnekasvatukseen liittyvää tilannetta tai pohdintaa. Voit tulostaa sarjakuvia kaksipuolisina vapaasti jaettavaksi esimerkiksi vanhemmille tai keskustelujen tueksi.

Sarjakuvia kehotunnekasvatukseen suomi

Arabia, somali, thai, vietnam

Puheeksi ottamisen harjoitus

Katso alta videolta malli. Kirjalliset ohjeet ja harjoitukseen kuuluvat materiaalit voit printata tästä.

Ammattilaisen vihkonen 0-7v:

Vihkonen tarjoaa ammattilaisille perustiedot lapsen seksuaalisesta kehityksestä, sekä tavallisesta ja huolestuttavasta käytöksestä. Oppaassa annetaan tietoa siitä, milloin lapsen seksuaalinen käyttäytyminen on tavallista ja milloin sellaista, että siihen on hyvä puuttua sekä tarkastella syitä käytöksen taustalla.

Saat myös tietoa, kuinka voit puhua asioista ja mitä tehdä, jos lapsen seksuaalinen käytös huolestuttaa. Vihko on suunnattu ammattilaisille, mutta sopii myös vanhemmille.

Uteliaana seksuaalisuudesta

Nyfiken på sexualitet


Vanhempien vihkonen  0-7v:

Vanhemman tietovihosta luet, miten pienen lapsen seksuaalisuus näkyy arjessa. Löydät monia kysymyksiä ja vastauksia tilanteisiin, jotka ehkä saattavat hämmentää ja mietityttää.

Vihossa on tiivistetty helppoon muotoon tärkeimmät asiat alle kouluikäisen seksuaalisuudesta ja kehotunnekasvatuksesta. Tarjoa vihkosta, tai linkkiä josta se on ladattavissa, kaikille vanhemmille tutustuttavaksi.

Tutkimusmatka upeaan kehoon.


Keho on leikki -käsikirja ammattilaisille 0-7v

Keho on leikki -kirja.

Kehotunnekasvatuksen käsikirja varhaiskasvatukseen ja neuvolaan, lastensuojeluun ja leikkipuistojen henkilöstölle.

Kirjassa on kolme osaa: Tutkimus, tieto ja taito. Kirjoittajina 17 alan asiantuntijaa. Kirja sisältää ikätasoista tietoa, miten tukea ja suojata pienen lapsen seksuaalisuutta. Myös vanhemmat kaipaavat tukea kehotunnekasvatuksen toteuttamiseen.

 


Vanhempainiltamalli

Tässä vanhempainiltamalli kehotunnekasvatukseen 0-9 -vuotiaiden lasten vanhemmille. Voit valita kahdesta eri laajuudesta itsellesi sopivan. Vanhempainiltamalliin sisältyy tiivistelmä, diat sekä ohjaajan opas.

Turvataitokampanja Pikku kakkosen kanssa 2-7v

Pikkukakkosessa annetaan kaikille kehon osille nimi ja opetellaan uimapukusääntö. Tutustu lapsen kanssa Pikku Kakkosen turvataitoihin ja katsokaa yhdessä kaikki videot:

Nimet ihmiskehon eri osille,  Uimapukusääntö,  Kosketuksen sääntö,  Kolmen kohdan sääntö

Tästä voit tulostaa myös tyttö– ja poikapaperinuket. Niiden avulla voitte opetella kaikki kehon osat ja niitä koskevat turvasäännöt.

Pikku Kakkosen -turvataito kampanja.

Paperinuket.


 

Toiminnallisia harjoituksia kehotunnekasvatukseen

Tutustu monipuolisesti kehotunnekasvatuksen aiheita käsittelevään oppaaseen, jossa esitellään erilaisia tapoja toteuttaa kehotunnekasvatusta lapsiryhmissä. Harjoitukset sopivat sovellettuna 1-9 -vuotiaille lapsille.

Harjoituksia kehotunnekasvatukseen


Harjoituksia kehoitsetunnon tukemiseen

Lapsiryhmälle kehitettyjä harjoituksia tukemaan kehoitsetunnon kehittymistä. Harjoitukset on kehitetty 7-9 -vuotiaille, mutta niitä voi myös soveltaa nuoremmillekin.

Kehoitsetunnon harjoitukset

Sukupuolisensitiivisyys tutuksi lapsille kirjojen kautta

AMK opinnäytetyönä tehty kattava harjoituskokonaisuus ammattilaisille lapsiryhmään. Opeta ja keskustele kuvakirjojen kautta lapsiryhmässä moninaisuuden arvostamista.

Toimintasuunnitelmat sukupuolisensitiivisyys

Vessarauha

Lapsillakin on oikeus yksityisyyteen halutessaan, pukiessa, riisuessa ja vessassa käydessä. Askarrelkaa lasten kanssa vessarauha kyltti vessan oveen, jotta toiset tietävät, että vessassa on joku ja hän haluaa olla rauhassa. Voit myös käyttää valmista kylttiä täältä.

Monenlaisuus

Kuvat monenlaisista perheistä ja kehoista toivottavat tervetulleeksi kaikenlaiset ihmiset tilaan. Kuvat Minna Kähkönen.

Häirinnästä vapaata harrastamista -opas

Opas pienten lasten häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyyn
ja rakentavaan puuttumiseen harrastuksissa. Lue ja lataa opas tästä.

Lauluja

Turvataitolaulua laulamalla tulevat perusasiat turvataidoista tutuiksi. Sävel on tuttu Tuiki tuiki tähtönen. Voit myös tulostaa selkokielisen Turvataitolaulun itsellesi tästä.

Hyvän hyrinää– laulu tarjoaa lasta arvostavan ja vahvistavan kosketuksen sekä turvataitoja.
Tunne kehosi– laulussa tutustutaan kehoon ja omiin oikeuksiin.

Oon ihana– laulu on Mimmit yhtyeen Väestöliiton kanssa yhteistyössä tekemä laulu kehoitsetunnon tukemisesta ja turvataidoista. Lauluun liittyy myös tanssiohjeet sekä kivoja tehtäviä kehoitsetunnon tukemiseen lapsella. Laulun sanat ja nuotit.

Perhesamba– on myös Mimmien tekemä laulu yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Laulu kertoo monenlaisista perheistä. Nähdään monenlaisuus rikkautena! Laulun sanat ja nuotit.

Laululista kehotunnekasvatukseen Tältä listalta löydät lauluja kehotunnekasvatuksen kaikista kahdeksasta aiheesta. Laulut löytyvät helposti You Tubesta.

 

Oon ihana -laulu Mimmit

Kuvakirjalistat kehotunnekasvatuksen aiheista:

Laaja kirjalista kehotunnekasvatuksen tueksi

Tässä listassa on kirjan nimi ja kirjan kirjoittaja listattuina kahdeksan kehotunnekasvatuksen aiheen mukaisesti ryhmiin.

Lista, jossa kuvaillaan kirjojen sisältöjä Osa 1, Osa 2 ja osa 3.

Näissä listoissa on kerättynä kivoimpia kirjoja niin, että avaamme hieman kirjojen sisältöä ja niissä on viitteellinen ikäsuositus.

Kehotunnekasvatuksen kuvakirjoja

Onnikujan kaverukset kirjasarja 0-7v

Onnikujan kaverukset -kirjasarja.

Onnikujan kaverukset on Väestöliiton alle kouluikäisille tarkoitettu kolmiosainen satutietokirjasarja, jossa käsitellään elämän suuria kysymyksiä lapsille sopivassa muodossa. Kirjojen tavoitteena on auttaa aikuisia keskustelemaan lasten kanssa näistä asioista.

Onnikujan kaverukset -kirjasarjan kirjoittajina ovat Maaret Kallio ja Susanna Ruuhilahti, 2014. Kolmen osan sarja kattaa tärkeät ikätasoiset tiedot: Onnikujan kaverukset ja uusi poika, Onnikujan kaverukset ja suuri PRÖÖT! Onnikujan kaverukset ja pomppiva massu. Kysy kirjoja kirjastoista.


Pipunan ikioma napa -kirja

Pipunan ikioma napa- kirja

Pipunan ikioma napa on kirja, joka kertoo lasten turvataidoista jännittävän ja hauskan seikkailun avulla. Kesäkerhossa lapset tutustuvat moniin kehoasioihin. Saat paljon tietoa myös juttelun tueksi. Lopussa paljon tietoa aikuiselle, vanhemmille tai ammattilaisille.

Kuuntele ensimmäinen luku Pipunan uudet ystävät täältä. Printtaa värityskuvat turvataitolauseilla täältä. Kirjan esittelyvideon löydät täältä. Kirjan on kustantanut Lasten Keskus.

 

Pipunan vessarauha -kirja

Toinen Pipuna-sarjan selkokirja kertoo hauskasti kehorauhasta, pissa-, kakkajutuista ja oikeuksista. Tämänkin kirjan lopussa on aikuisille paljon tietoa mm. kehoitsetunnosta ja sen tukemisesta.

Pipunan vessarauha kirjan kansikuva

Kehoon ja eritteisiin liittyvät aiheet ovat esillä päivittäin leikki-ikäisten kanssa varhaiskasvatuksessa ja kotona. Kirjan tavoitteena on lisätä hyväksyvää asennetta luonnolliseen aiheeseen. Lasten on hyvä tottua puhumaan kehosta asiallisesti, ilman kehoon tai sen toimintoihin liittyvää noloutta.

 

 


 

Loruja kehotunnekasvatuksesta

Lorut

Äänisatuja kehotunnekasvatuksen tueksi

Äänisatuja

Juttele lapsen kanssa: kysymyksiä lapsille kehotunnekasvatuksen aiheista

Keskustelun aiheita

Linkkejä ja lisätietoa kehotunnekasvatuksen aiheista

Linkkejä ja materiaalia

Materiaalit ruotsiksi

 

Julisteet:

Esitteet:

Muut:

 

Materiaalit saameksi

Mitä on kehotunnekasvatus – sisältökuvausvihkonen

Mitä on kehotunnekasvatus – pohjoissaame

Mitä on kehotunnekasvatus – inarinsaame

Mitä on kehotunnekasvatus – koltansaame

Ikävuodet 0-6 vuotiaan  seksuaalisessa kehityksessä (A4)

Lapsen seksuaalisuus 1-3v pohjoissaame

Lapsen seksuaalisuus 4-6v pohjoissaame

Tue lapsen kehitystä -juliste (A1) pohjois-saame

Turvataitojulisteet pohjois-saame, inarin saame, koltan saame

Puheeksi ottamisen kortit pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame

Ohjaajan opas pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame

Aiemmin tuotettua materiaalia

Ihmisterveysoppi

Lapsen piirtämä ihminen.

Tämä opetuskokonaisuus sisältää ihmiseksi kasvamisen alkeet, tärkeimmät perustiedot lapsille ennen murrosikää – ja kokeillun mallin niiden opettamiseen.

Ihmisterveysoppi on tarkoitettu peruskoulun luokkien 1–4 terveystiedon opetukseen. Aiheen käsittelytavat valitaan ikä- ja kehitystason mukaan. Tutustu lisää tästä.

Lue aiheesta artikkeli tästä.

 

Pupujuttuja ja muita vauvasatuja 3-6v

Pupujuttuja -kirja.

Useimpia esikouluikäisiä lapsia viimeistään kiinnostaa, miten vauvat syntyvät. Pupujuttu – satukirjan tarkoitus on auttaa vanhempia asian kertomisessa.

Kirjassa on satu perinteisellä tavalla alkunsa saaneen lapsen syntymisestä ja lisäksi satuja vaihtoehtoisilla tavoilla saaduista lapsista.

Tarinat vaikeuksien jälkeen saaduista lapsista, ottolapsista ja lapsettomista aikuisista avartavat lapsen maailmankuvaa ja auttavat häntä hyväksymään erilaisuutta. Kirjan on kirjoittanut Outi Hovatta jo 1993. Satuna se toimii edelleen hyvin.

Näitä satuja voi käyttää perheissä, päiväkodeissa ja myös koulujen alaluokilla kasvatuksen tukena. Lue kirja tästä.

Vauvasta naperoiseksi 0-6v

Vauvasta naperoiseksi -vihkonen.

Opasvihkonen pienten lasten seksuaaliterveydestä vuodelta 2000. Opasvihkonen vanhemmille 0-6-vuotiaiden seksuaalisesta kehityksestä, kehoon tutustumisesta, tyttönä ja poikana kasvamisesta ja leikin kautta elämään tutustumisesta.

Vauvasta naperoiseksi

Kiukkukirja 0-6v

Mitä tehdä, kun kolmevuotias kirkuu keittiön tai kaupan lattialla haluavansa jäätelöä? Tai kun kuusivuotias polkee jalkaa, kun ei saa piirrettyä oikeannäköistä dinosaurusta?

Kiukkukirja on asiallisen aggressiokasvatuksen käsikirja.

Lue Kiukkukirja tästä.

Isovanhemmille suunnattu opas Kuinka villipeto kesytetään, löytyy tästä.