Syntyvyyden tutkimusverkosto (Synty)

Synty-verkoston logo

Synty on syntyvyyden tutkimusverkosto. Asiantuntijoista koostuva organisaatio edistää hedelmällisyystietoisuutta Suomessa.

Kansallinen syntyvyyden tutkimusverkosto Synty tukee syntyvyyttä, hedelmällisyyttä, lisääntymisterveyttä ja lastensaantia koskevan tiedon tuotantoa ja leviämistä.

Väestöliiton koordinoima verkosto tuo yhteen Suomen syntyvyyttä tutkivat tahot ja saattaa tutkittua tietoa väestön, tiedotusvälineiden sekä asiantuntijoiden käyttöön.

Suomalainen lastensaantimaisema on murroksessa. Suomen syntyvyyden aleneminen 2010-luvulla on osa vauraiden maiden kokemaa väestönmuutosta, mutta silti poikkeuksellisen jyrkkä. Vuonna 2019 syntyi alle 46 000 lasta ja kokonaishedelmällisyys oli 1,35, mikä oli siihen mennessä kaikkien aikojen matalin Pohjoismaissa mitattu luku. Myös koronapandemia haastaa ihmisten mahdollisuuksia perheellistyä.

Tutkimusverkoston tavoitteena on luoda synergiaa eri toimijoiden välillä ja kannustaa heitä poikkitieteellisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat syntyvyyden tutkimuskenttää. Edistämme asiallista yhteiskunnallista keskustelua verkoston julkaisu- ja uutiskirjetoiminnalla sekä järjestämällä syntyvyyden teemapäivän.

Synty-blogit Väestöliiton blogissa

Hedelmällisyystietoisuuden edistämisestä Suomessa – kannanotto (24.6.2021)

Lisätietoja

Venla Berg, johtava tutkija
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Kumppanuus

Alli Paasikiven Säätiö sekä tiede- ja teknologiayritys Merck ovat tukeneet syntyvyyden tutkimusverkoston toimintaa.

Merck

Synty seminaari: Perhepolkujen monimuotoisuus ja toivotun lapsiluvun politiikka 16.5.2023

Katso tilaisuuden tallenne täältä.

Syntyvyystutkimuksen webinaari 3.11.2021

Katso tilaisuuden tallenne täältä.

Syntyvyystutkimuksen seminaari 16.10.2020

Katso tilaisuuden tallenne täältä.