Syntyvyyden tutkimusverkosto (Synty)

Synty on Syntyvyyden tutkimusverkosto. Asiantuntijoista koostuva organisaatio edistää hedelmällisyystietoisuutta Suomessa.

Uusi kansallinen syntyvyyden tutkimusverkosto Synty tukee syntyvyyttä, hedelmällisyyttä, lisääntymisterveyttä ja lastensaantia koskevan tiedon tuotantoa ja leviämistä.

Väestöliiton koordinoima verkosto tuo yhteen Suomen syntyvyyttä tutkivat tahot ja saattaa tutkittua tietoa väestön, tiedotusvälineiden sekä asiantuntijoiden käyttöön.

Suomalainen lastensaantimaisema on murroksessa. Suomen syntyvyyden aleneminen 2010-luvulla on osa vauraiden maiden kokemaa väestönmuutosta, mutta silti poikkeuksellisen jyrkkä. Vuonna 2019 syntyi alle 46 000 lasta ja kokonaishedelmällisyys oli 1,35, mikä on kaikkien aikojen matalin Pohjoismaissa mitattu luku. Myös koronapandemia haastaa ihmisten mahdollisuuksia perheellistyä.

Tutkimusverkoston tavoitteena on luoda synergiaa eri toimijoiden välillä ja kannustaa heitä poikkitieteellisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat syntyvyyden tutkimuskenttää. Edistämme asiallista yhteiskunnallista keskustelua verkoston julkaisu- ja uutiskirjetoiminnalla sekä järjestämällä syntyvyyden teemapäivän.

Hedelmällisyystietoisuuden edistämisestä Suomessa – kannanotto (24.6.2021)

Lisätietoja

Venla Berg, Tutkimusjohtaja
venla.berg@vaestoliitto.fi

Henri Mikkola, Tutkija
henri.mikkola@vaestoliitto.fi

Kumppanuus

Alli Paasikiven Säätiö sekä tiede- ja teknologiayritys Merck tukevat syntyvyyden tutkimusverkoston toimintaa vuonna 2021.

Merck

Syntyvyystutkimuksen webinaari keskiviikkona 3.11.2021 klo 09.45-12.00

Tervetuloa mukaan! Ilmoittaudu tästä

Lue lisää tapahtumasta