Venla Berg,  Tutkimus

Venla Berg

Johtava tutkija | Väestöntutkimuslaitos

  • venla.berg@vaestoliitto.fi

  • +358 50 369 6429

Venla Berg toimii johtavana tutkijana Väestöntutkimuslaitoksella. Hänen omat tutkimusaiheensa liittyvät syntyvyyteen ja perhesuhteisiin. Venla tarkastelee yksilöllisiä ja sosiaalisiin verkostoihin liittyviä tekijöitä lastensaannin ja lapsi-ihanteiden taustalla.

Hän pyrkii ymmärtämään perinnöllisten ja ympäristöön liittyvien taustatekijöiden suhdetta ja käyttää tutkimustyössään perheaineistoja, jotka mahdollistavat tällaisen tarkastelun. Tutkimuksessaan hän hyödyntää erityisesti Suomen ja muidenkin Pohjoismaiden laajoja rekisteriaineistoja.

Venlan taustatiede on psykologia ja sen lisäksi hän ammentaa poikkitieteellisessä tutkimuksessaan laajasti yhteiskuntatieteistä, biologiasta ja terveystieteistä. Koulutukseltaan hän on psykologian tohtori.