Venla Berg,  Johtoryhmä, Tutkimus

Venla Berg

Venla Berg

Johtava tutkija | Väestöntutkimuslaitos

  • venla.berg@vaestoliitto.fi

Venla Berg johtaa Väestöntutkimuslaitoksen mahtavaa asiantuntijajoukkoa ja osallistuu Väestöliiton johtoryhmän toimintaan. Hänen omat tutkimusaiheensa liittyvät syntyvyyteen ja perhesuhteisiin. Venla tarkastelee yksilöllisiä ja sosiaalisiin verkostoihin liittyviä tekijöitä lastensaannin ja lapsi-ihanteiden taustalla. Hän pyrkii ymmärtämään perinnöllisten ja ympäristöön liittyvien taustatekijöiden suhdetta ja käyttää tutkimustyössään perheaineistoja, jotka mahdollistavat tällaisen tarkastelun. Tutkimuksessaan hän hyödyntää erityisesti Suomen ja muidenkin Pohjoismaiden laajoja rekisteriaineistoja.

Venlan taustatiede on psykologia ja sen lisäksi hän ammentaa poikkitieteellisessä tutkimuksessaan laajasti yhteiskuntatieteistä, biologiasta ja terveystieteistä. Koulutukseltaan hän on psykologian tohtori.