Lausunnot ja kannanotot

Mies kirjoittaa lakia tai asetusta.

Väestöliitto antaa vuosittain pyydettyjä lausuntoja lainvalmisteluvaiheessa tai ohjelmiin. Lisäksi teemme erilaisia kannanottoja yksin tai yhdessä kumppanijärjestöjemme kanssa.

Tälle sivulle keräämme näistä uusimmat. Aiempia lausuntoja voi tiedustella Väestöliiton viestinnästä, viestinta@vaestoliitto.fi.

Lausunnot ja kannanotot 2022

3011. Syyskokouskannanotto: Inhimillisten voimavarojen politiikka Suomen väestönkehityksen tueksi.

29.11. Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Valtion tasa-arvopoliittiseen selontekoon.

24.11. Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

18.10. Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

17.10. Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston tasa-arvopoliittiseen selontekoon.

26.9. Lausunto naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta.

24.9. Lausunto lapsilisälain ja toimeentulolain väliaikaisesta muuttamisesta.

9.9. Kannanotto YKn yleiskokoukseen

13.6. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

6.6. Kansallinen raportti – YKn ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros, lausunto

6.6. Pyydetty lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomukseen eduskunnalle

30.5. Rakennetaan rohkeasti hyvinvointia ja tulevaisuutta Kevätkokous 2022 kannanotto

23.5. Lausunto raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

13.5. Suomen digitaalinen kompassi

31.3. Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

22.2. Lausunto Ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon.

Lausunnot ja kannanotot 2021

30.11. Väestöliiton syyskokouskannanotto sosiaaliturvaan.

25.11. Kannanotto lausuntoon Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 2022.

22.11. Lausunto toimenpidesuunnitelmaan vuoroasuvien lasten tilanteissa.

1.11. Lausunto luonnokseen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi.

27.10. Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistusten selkiyttämisestä.

20.10. Kokemukset pienten lasten kehotunnekasvatuksesta hyvinvoinnin edistämisessä

18.10. Lausunto vanhemmuuslaista

18.10. Lausunto kehityspolitiikan ylivaalikautiseen selontekoon

15.10. Lausunto avioliittolain ja rikoslain muuttamiseen.

4.10. Lausunto valtioneuvoston selontekoon sisäisestä turvallisuudesta

17.9. Sijaissynnytyslausunto

24.6. Hedelmällisyystietous kannanotto Synty-verkosto

18.6. Kehotunnekasvatuksen koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle(kannanotto)

31.5. Juhlavuoden kannanotto, Suomesta hyvä maa myös tänne muuttaville

27.5. Lausunto turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaan 2021-2027.

7.5. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhemmuuslaiksi

13.4. Nuorten hyvinvointi vaatii hallitukselta kiireisiä toimenpiteitä (lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto)

7.4. Lausunto hallituksen esityksen luonnokseen perhevapaauudistuksesta

12.3. Lausunto kotoutumisselontekoon

15.2. Sote-lausunto

21.1. Lausunto tasa-arvoselontekoon

Lausunnot ja kannanotot 2020

4.12. Lausunto pakkoavioliitosta

30.11. Perheitä, lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin kärsimään korona-ajan vaikutuksista, syyskokouksen kannanotto

23.11. Lausunto kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteisiin

25.9. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

21.8. Lasten hyvinvointia on vahvistettava koronakriisin keskella

30.6. Lausunto ihmisoikeusselontekoon

16.6. Kannanotto raskaudenkeskeytyslainsäädäntöön

25.5. Kansalaisyhteiskunnan tulee auttaa nuoria uskomaan tulevaisuuteen, kevätkokouksen kannanotto

22.4. Jokainen lapsi ja nuori pitäisi kohdata koulussa ennen kesälomien alkua

21.4. Koronan vaikutukset perheisiin erisuuntaisia ja mahdollisesti eriarvoistavia

17.4. Lapsi- ja perhejärjestöt; Perheiden hyvinvointi ja tuen tarpeet koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

14.4. Yrittäjänaiset tarvitsevat enemmän tukea

9.4. Perhejärjestöt; Perheiden tuki pitää pystyä turvaamaan poikkeusoloissa

21.3. Lapsilla on oikeus suojeluun ja huolenpitoon poikkeusoloissakin; Perhejärjestöjen kannanotto

25.2. Kannanotto perhevapaauudistukseen

13.2. Kommentit Tasa-arvo-ohjelman luonnokseen

Lausunnot ja kannanotot 2019

2.12 Lausunto Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevasta erillislaista

26.11. Lapsimyönteisyys kuuluu yhteisöllisesti ja ekologisesti kestävään Suomee

20.11. Lausunto Kansalaisaloitteeseen Suostumus2018

15.11. Lausunto Kansalliseen mielenterveysstrategiaan ja itsemurhien ehkäisyohjelmaan

17.10. Hedelmöityslain uudistaminen ajankohtaista

9.10. Lasten seksuaalikasvatus osaksi päivittäistä varhaiskasvatusta

27.5. Suomi tarvitsee kestävää väestöpolitiikkaa, Kevätkokouskannanotto

23.5. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vaarassa ilman tehokkaita ilmastotoimia, Suomessa tomivien YK-järjestöjen kannanotto

23.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto; Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan

24.1. Lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomukseen eduskunnalle

8.1. Lasten ja lapsiperheiden näkökulma sosiaaliturvauudistuksessa, kommentti Toimi-hankkeen malleihin

Muuta ajankohtaista

Translakikannanotto