Lausunnot ja kannanotot

Mies kirjoittaa lakia tai asetusta.

Väestöliitto antaa vuosittain pyydettyjä lausuntoja lainvalmisteluvaiheessa tai ohjelmiin. Lisäksi teemme erilaisia kannanottoja yksin tai yhdessä kumppanijärjestöjemme kanssa.

Tälle sivulle keräämme näistä uusimmat. Aiempia lausuntoja voi tiedustella Väestöliiton viestinnästä, viestinta@vaestoliitto.fi.

Lausunnot ja kannanotot 2021

17.9. Sijaissynnytyslausunto

24.6. Hedelmällisyystietous kannanotto Synty-verkosto

18.6. Kehotunnekasvatuksen koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle(kannanotto)

31.5. Juhlavuoden kannanotto, Suomesta hyvä maa myös tänne muuttaville

27.5. Lausunto turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaan 2021-2027.

7.5. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhemmuuslaiksi

13.4. Nuorten hyvinvointi vaatii hallitukselta kiireisiä toimenpiteitä (lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto)

7.4. Lausunto hallituksen esityksen luonnokseen perhevapaauudistuksesta

12.3. Lausunto kotoutumisselontekoon

15.2. Sote-lausunto

21.1. Lausunto tasa-arvoselontekoon

Lausunnot ja kannanotot 2020

4.12. Lausunto pakkoavioliitosta

30.11. Perheitä, lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin kärsimään korona-ajan vaikutuksista, syyskokouksen kannanotto

23.11. Lausunto kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteisiin

25.9. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

21.8. Lasten hyvinvointia on vahvistettava koronakriisin keskella

30.6. Lausunto ihmisoikeusselontekoon

16.6. Kannanotto raskaudenkeskeytyslainsäädäntöön

25.5. Kansalaisyhteiskunnan tulee auttaa nuoria uskomaan tulevaisuuteen, kevätkokouksen kannanotto

22.4. Jokainen lapsi ja nuori pitäisi kohdata koulussa ennen kesälomien alkua

21.4. Koronan vaikutukset perheisiin erisuuntaisia ja mahdollisesti eriarvoistavia

17.4. Lapsi- ja perhejärjestöt; Perheiden hyvinvointi ja tuen tarpeet koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

14.4. Yrittäjänaiset tarvitsevat enemmän tukea

9.4. Perhejärjestöt; Perheiden tuki pitää pystyä turvaamaan poikkeusoloissa

21.3. Lapsilla on oikeus suojeluun ja huolenpitoon poikkeusoloissakin; Perhejärjestöjen kannanotto

25.2. Kannanotto perhevapaauudistukseen

13.2. Kommentit Tasa-arvo-ohjelman luonnokseen

Lausunnot ja kannanotot 2019

2.12 Lausunto Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevasta erillislaista

26.11. Lapsimyönteisyys kuuluu yhteisöllisesti ja ekologisesti kestävään Suomee

20.11. Lausunto Kansalaisaloitteeseen Suostumus2018

15.11. Lausunto Kansalliseen mielenterveysstrategiaan ja itsemurhien ehkäisyohjelmaan

17.10. Hedelmöityslain uudistaminen ajankohtaista

9.10. Lasten seksuaalikasvatus osaksi päivittäistä varhaiskasvatusta

27.5. Suomi tarvitsee kestävää väestöpolitiikkaa, Kevätkokouskannanotto

23.5. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vaarassa ilman tehokkaita ilmastotoimia, Suomessa tomivien YK-järjestöjen kannanotto

23.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto; Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan

24.1. Lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomukseen eduskunnalle

8.1. Lasten ja lapsiperheiden näkökulma sosiaaliturvauudistuksessa, kommentti Toimi-hankkeen malleihin

Muuta ajankohtaista

Translakikannanotto