Turvataitokasvatusta kouluille ja oppilaitoksille

Pojat pelaavat koulun tietokoneluokassa koneilla.

Tältä sivustolta löydät turvataitokasvatusmateriaalia hyödynnettäväksi niin perusasteen kuin toisen asteen opetukseen. Lisäksi sivustolta löytyy turvallisuussuunnitelmaohje kouluihin ja oppilaitoksiin.

Kaikkia materiaalit ovat maksuttomasti hyödynnettävissä. Materiaalien kehittämisen ja olemassa olevan materiaalin jaottelun pohjana ovat olleet  sekä teoriat lasten ja nuoren seksuaalisesta kehityksestä.

Materiaalikoosteet on tuotettu TUTKA-Päijät-Hämeen turvataitokasvatusmalli -hankkeessa ajalla 1.9.2019-31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on ollut ennaltaehkäistä lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista väkivaltaa, häirintää ja groomingia. Hanke on suunnattu opetus-, oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstölle Päijät-Hämeen alueella.  Hanketta toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kaupungin seudullisen kehittämisen yksikkö ja Väestöliitto. Hanketta on rahoittanut Opetushallitus.

TUTKA-hankkeen työryhmä:

Tuija Rinkinen, lehtori ja TUTKA -hankkeen projektipäällikkö, LAB -ammattikorkeakoulu

Jaana Mantela, lehtori ja projektiasiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu

Anu Arvila, projektiasiantuntijana hankkeessa 31.12.2019 saakka, Lahden ammattikorkeakoulu

Liisa Kumpulainen, projektikoordinaattori, Lahden kaupunki

Antti Lahtinen, palvelupäällikkö, Väestöliitto ry

Eeva Lehtinen, asiantuntija Väestöliitto ry (2020)

Kirsi Porras, asiantuntija Väestöliitto ry (2019)

Muut julkaisut ja artikkelit

  • Blogikirjoitus LAB Focus https://blogit.lab.fi/labfocus/lasten-oikeuksien-taytyy-toteutua-myos-digitaalisessa-mediassa/  ​
  • Artikkeli LAB Open https://www.labopen.fi/lab-pro/opettajat-tarvitsevat-tietoa-ja-tukea-seksuaalisen-vakivallan-ennaltaehkaisyyn/ ​
  • Blogikirjoitus LAB Focus https://blogit.lab.fi/labfocus/tutkivaa-kehittamista-groomingin-ennaltaehkaisyssa/ ​
  • Blogikirjoitus Väestöliitto ry https://vaestoliitonblogi.com/2020/11/05/turvataitokasvatus-ehkaisee-groomingia/ ​
  • Podcast https://sway.office.com/hwpGjDnYD8U6G6CO?ref=Link