Tietosuoja

Kuvassa poika, joka on kuvattu takaa, vasemmassa kädessään skeittilauta, menossa rampille.

Haluamme, että kynnys ottaa meihin yhteyttä olisi sinulle mahdollisimman matala, ja että kokisit asioinnin kanssamme mahdollisimman turvalliseksi. Tässä kerromme, miten Väestöliiton palveluna käsittelemme henkilötietojasi sekä yhteydenotoissa kertomasi asioita.

Nimettömyys ja luottamuksellisuus

Keskustelut käydään nimettömänä. Tämä koskee sekä yhteydenottaja että päivystäjää. Väestöliitto ei selvitä yhteydenottajan henkilöllisyyttä.

Päivystäjämme ovat vaitiolovelvollisia. Keskustelut käydään luottamuksellisesti yhteydenottajan ja päivystäjän kesken. Ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa noudatetaan Suomen lakia.

Tarvittaessa, päivystäjä voi käytyjen keskusteluiden osalta pyytää neuvoja toisilta asiantuntijoilta, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn palvelusta.

Työntekijä voi seurata sivusta toisen työntekijän ja yhteydenottajan välistä keskustelua esimerkiksi osana uuden työntekijän perehdyttämistä tehtävään. Vaitiolovelvollisuus koskee myös edellä mainittuja osapuolia.

Palveluun nähden ulkopuoliset eivät kuule tai näe palvelussa käytyjä keskusteluja.

Päivystäjien ilmoitusvelvollisuus

Lainsäädäntö määrittää Väestöliiton Poikien Puhelimen puhelin- ja chat-päivystäjien ilmoitusvelvollisuuden.

Mikäli yhteydenoton perusteella ilmenee lastensuojelullinen huoli, nuoren henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, seksuaalirikos tai hätätilanne, on työntekijämme aina oltava lastensuojelulain mukaan yhteydessä hätäkeskukseen lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin.Tällaisissa tilanteissa pyrimme avoimuuteen ja yhteistyöhön yhteydenottajan kanssa.

Päivystäjä voi pyytää yhteydenottajaa kertomaan henkilötietojaan, voidakseen auttaa yhteydenottajaa saamaan tilanteeseensa apua hätäkeskukselta, lastensuojelulta tai poliisilta. Väestöliitto ei tallenna henkilötietoja, vaan välittää ne tällaisessa tilanteessa kyseisen viranomaisen tietoon.

Yksityisyyden suoja ja tietojen kerääminen

Väestöliitto vastaa yhteydenottajan ja päivystäjän yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta.

Keskusteluista tilastoidaan aihepiirikohtaista tietoa raportoinnin, tiedottamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Jos yhteydenottajan ikä ja sukupuoli käyvät ilmi keskustelusta, ne tilastoidaan myös. Tietoja voidaan käyttää myös koulutus- ja tutkimustarkoituksiin. Yksittäisiä yhteydenottajia tai muita keskustelussa mainittuja yksityishenkilöitä ei voida tunnistaa kerätyistä tiedoista. Emme tallenna tilastoihin mahdollisesti keskustelussa esiin tulleita henkilötietoja. Kerättyä tietoa ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Teknisistä syistä puhelinpalveluun ei ole mahdollista soittaa piilotetusta numerosta. Tästä huolimatta, soittajien numerot eivät välity päivystäjille eivätkä näy puhelinjärjestelmässämme. Emme nauhoita yhteydenottajan puhetta. Nauhoitamme kuitenkin päivystäjän puheen, sekä yhteydenottajan että päivystäjän oikeussuojan takaamiseksi.

Chatissa IP-osoite näkyy kanssasi keskustelevalle päivystäjälle. Sen perusteella emme voi kuitenkaan nähdä kotiosoitettasi tai tietojasi. IP-osoite tallentuu Ninchatin palvelimelle teknisenä metriikkatietona. Tarvittaessa viranomaiset voivat selvittää IP-osoitteen sijainnin tilanteissa, joissa se on tarpeen lastensuojeluilmoituksen, rikosilmoituksen tai hätäkeskushälytyksen tekemistä varten. Poikien Puhelimen chattiin ei voi kirjautua ulkomaisesta IP-osoitteesta.

Chat-keskustelua edeltävän taustakyselyn (ikä, fiilis) sekä keskustelun jälkeisen palautekyselyn (fiilis, palaute käydystä keskustelusta) kysymysten vastaukset näkyvät päivystäjälle, tarkoituksena auttaa meidät vastaamaan sinulle mahdollisimman hyvin sekä keräämään palautetta keskustelusta kokemastasi hyödystä.

Chat-keskusteluun kirjoitetut tekstit poistuvat automaattisesti järjestelmästä 60 päivässä keskustelun jälkeen. Muut tiedot käydystä keskustelusta poistuvat Ninchatin palvelimelta vuoden kuluttua keskustelusta.

Jos haluat lisätietoa Väestöliiton tietosuojasta, ota yhteyttä Väestöliiton tietosuojasta vastaavaan yhteyshenkilöön: lakimies Arto Nikkariseen, arto.nikkarinen(at)vaestoliitto.fi.

Yhteydenotot somekanavien kautta

Muistathan, että Poikien Puhelimen somekanavissa julkaistut kommentit ovat julkisia ja yhdistettävissä käyttäjänimeesi kyseisillä kanavavilla. Kuten muutenkin somessa, harkitsethan mitä itsestäsi tai muista ihmisistä siellä kerrot. Poikien Puhelimella on oikeus moderoida ja tarvittaessa poistaa kanavillamme julkaistuja viestejä.