Seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta

Seksuaalista kaltoinkohtelua ovat kaikki tilanteet, joissa henkilö kokee, että hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan on loukattu. Seksuaaliväkivalta ja seksuaalinen häirintä ovat molemmat seksuaalista kaltoinkohtelua. Vaikka tapahtunut ei täyttäisi rikoksen tunnusmerkkejä, voi se silti olla toista ihmistä kohtaan loukkaava ja epäkunnioittava käyttäytymistä ja toimintaa.

Seksuaalista kaltoinkohtelua on toisinaan vaikea tunnistaa, sillä joskus häirinnän tai väkivallan tekijä on läheinen ihminen. Sitä voi kokea kuitenkin myös tuntemattoman taholta. Kaltoinkohtelua voi kohdata kuka tahansa, sukupuolesta, iästä, taustasta tai ulkonäöstä riippumatta.

Jokaisella on oikeus keholliseen ja henkiseen koskemattomuuteen

Kenenkään ei pitäisi joutua kohtaamaan seksuaaliväkivaltaa tai -häirintää. Mikään ei myöskään koskaan oikeuta kaltoinkohtelijan käytöstä, eikä sillä ole merkitystä, miten käyttäydyt tai pukeudut. Sinulla on aina oikeus keholliseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Seksuaalisiin tekoihin tarvitaan aina kaikkien osapuolien suostumus.
Seksuaaliväkivalta ja -häirintä voi tapahtua kasvotusten, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Häirintä ja väkivalta on väärin myös silloin, vaikka se tapahtuisi verkossa.

Seksuaaliväkivalta on aina rikos, joten jos epäilet että sinä tai läheisesi on joutunut kohtaamaan loukkaavaa toimintaa ja käytöstä, ota yhteys poliisiin. Sinun tehtäväsi ei ole selvittää, onko syytä epäillä rikosta, voit jättää sen poliisien arvioitavaksi. Yli 18-vuotiaisiin kohdistunut seksuaalinen häirintä ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä, mutta se on silti väärin ja voi joissain tapauksissa täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

Suomessa on olemassa 16 vuoden suojaikäraja

Lain mukaan alle 16-vuotiaalle ei saa tehdä seksuaalisia tekoja. Alle 16-vuotiaan katsotaan olevan vielä seksuaalisessa ja psyykkisessä kehityksessä sekä kasvussa erityisen suojelun tarpeessa. Suomessa on olemassa myös 18 vuoden suojaikäraja, joka suojaa lasta ja nuorta perheen sisäiseltä seksuaaliväkivallalta sekä luottamussuhteessa tai auktoriteettiasemassa tapahtuvilta seksuaalisilta teoilta.

Suojaikäraja ei kuitenkaan rajoita samanikäisten tai henkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään lähellä toisiaan olevien välillä tapahtuvia seksuaalisia tekoja, kunhan ne ovat perustuneet molemminpuoliseen suostumukseen, eikä niihin ole liittynyt painostusta tai uhkailua.

Kenenkään ei pidä jäädä yksin seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemusten kanssa

Kokemuksesta puhuminen voi joskus jännittää tai pelottaa. Lisäksi kaltoinkohtelua kohdanneet saattavat joskus syyttää itseään tapahtuneesta. Kaikenlaiset tunteet ovat tavallisia ja niitä voi herätä jopa pitkän ajan kuluttua. Seksuaalinen häirintä tai väkivalta ei kuitenkaan koskaan ole sinun syysi. Vastuu on aina tekijällä.

Meillä kaikilla on oikeus hakea ja saada apua, ja seksuaalisesta kaltoinkohtelusta selviämisessä ja toipumisessa se on erityisen tärkeää. Kokemusta voi käsitellä ja sen kanssa voi oppia elämään, mutta sitä ei tarvitse tehdä yksin. Apua on saatavilla.

Jos kohtaat seksuaalista häirintää

  • Pyri ilmaisemaan, että et halua sinulle puhuttavan tai sinua koskettavan noin.
  • Siirry kauemmaksi tai pyri poistumaan tilanteesta.
  • Puhu tilanteesta jollekin jonka koet turvalliseksi.
  • Hae keskusteluapua.

Jos kohtaat seksuaaliväkivaltaa

  • Kerro turvalliselle ihmiselle.
  • Hakeudu terveysasemalle, päivystykseen tai kouluterveydenhoitajalle.
  • Jos olet kohdannut seksuaaliväkivaltaa ja paikkakunnallasi on Seri-tukikeskus ja tapahtuneesta on alle kuukausi, ota sinne yhteyttä. Jos Seri-tukikeskusta ei ole, akuuttia apua seksuaaliväkivallan kokemukseen saa oman paikkakunnan päivystyksestä tai terveyskeskuksesta.
  • Apua tarjoavat myös useat järjestöt, kuten Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Väestöliiton Et ole yksin -palvelu ja Rikosuhripäivystys.

Lue lisää seksuaalisen häirinnän tunnistamisesta

Lisätietoa seksuaaliväkivallasta ja avun hakemisesta (Naistalo)