Hankkeet ja toiminnot

Neljän skupolven naiset istuvat yhdessä.

Väestöliitto on monialajärjestö. Tämä tarkoittaa, että meillä on useita kohderyhmiä ja monenlaista toimintaa.

Nimemme mukaisesti olemme koko väestön asialla, kuljemme mukana elämänkaarella pikkulapsivaiheesta nuorten tuen kautta aikuisuuteen ja isovanhemmuuteen.

Erotumme myös monista muista toimijoista oman tutkimuslaitoksemme, Väestöntutkimuslaitoksen tuottaman luotettavan tutkimustiedon avulla.

Erilaisilla hankkeilla ja palveluilla tuemme ja edistämme lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyvää elämää sekä Suomessa että kansainvälisesti.