Tietoa tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista kotoutujille

TASE: Tasa-arvo ja seksuaalioikeus tietoutta kotoutujille ja ammattilaisille

Väestöliiton TASE-hanketta toteutetaan 1.4.2023-31.3.2026 EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukemana.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten sekä kotoutumisprosessissa olevien kolmansien maiden kansalaisten tietoutta tasa-arvosta sekä seksuaalioikeuksista.

Hankkeen yhteistyötahoina ovat paikalliset viranomaiset, kuntien maahanmuuttoyksiköiden työntekijät sekä kotoutumiskoulutuksen parissa työskentelevät ammattilaiset. Lisäksi yhteistyötahoina on maahanmuuttajayhdistyksiä ja paikallisia kansalaisjärjestöjä.

Hankkeen kaikki toiminnot liittyvät kolmansista maista maahan muuttaneiden kotoutumisen tukemiseen. Päämääränä on lisätä sekä vahvistaa alueiden ja kuntien sosiaali-, terveys- ja ohjausalan ammattilaisten sekä kotoutumiskoulutuksen opettajien osaamista seksuaalioikeuksien ja tasa-arvon puheeksi ottamisesta kotoutujien kanssa, sekä vahvistaa kotoutumisprosessissa olevien kolmansien maiden kansalaisten tietoisuutta tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista.

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja itsenäisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Kotoutumista edesauttaa, kun tuntee yhteiskunnan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja tapoja. Ymmärrys vähentää turhia väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä sekä helpottaa toimimista suomalaisessa ympäristössä. Lisäksi seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvän sanaston hallitseminen ja erilaisiin palvelutahoihin tutustuminen auttaa ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia.

Seksuaalioikeuksiin kuuluu myös vastuu ja velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia toteuttaessaan omia seksuaalioikeuksia. Yksilön vastuun lisäksi valtioilla on velvollisuus ja vastuu siitä, että jokaisen oikeudet on turvattu lainsäädännöllä ja että oikeuksien loukkauksiin puututaan.  

Tulevista ammattilaisten koulutuksista tiedotetaan syksyllä 2024.

TASE-hanke Väestöliiton blogissa:

29.2.2024 Kunniaan liittyvä väkivalta jää usein piiloon

11.12.2023 Otetaan puheeksi kotoutuminen, perhe ja seksuaalioikeudet

TASE-hanke Väestöliiton uutisissa:

6.2.2024 Koulutuspäivät kotoutumisen parissa työskenteleville

19.9.2023 TASE-hankkeessa otetaan puheeksi tasa-arvo ja seksuaalioikeudet

TASE-hankkeen uutiskirje:

Uutiskirje joulukuu 2023

TASE-hankkeen esite:

Hanketta toteutetaan EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukemana.

Yhteystiedot:

Mina Zandkarimi, vastuuasiantuntija
mina.zandkarimi(at)vaestoliitto.fi 
050 325 6450

Pilvi Aro-Marques, asiantuntija
pilvi.aro-marques(at)vaestoliitto.fi 
040 665 0779