TASE-hankkeessa otetaan puheeksi tasa-arvo ja seksuaalioikeudet

TASE: Tietoa tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista kotoutujille ja kotoutumisen ammattilaisille – hanke tukee kokonaisvaltaista kotoutumista. Hankkeen yhteistyötahoina ovat paikalliset viranomaiset, kuntien maahanmuuttoyksiköiden työntekijät sekä kotoutumiskoulutuksen parissa työskentelevät ammattilaiset. Lisäksi yhteistyötahoina on maahanmuuttajayhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä.

Yhteistyössä oppilaitosten, hyvinvointialueiden sekä kuntien kanssa järjestämme koulutuksia eri alojen ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään kotoutumisvaiheessa olevia kolmansista maista maahan muuttaneita. Koulutuksissa käsitellään laaja-alaisesti, mitä tasa-arvolla ja seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan sekä koulutetaan kotoutumisen parissa asiakastyössä työskenteleviä asiantuntijoita ottamaan puheeksi seksuaalioikeuskysymykset.

TASE-hankkeessa koulutetaan kotoutumiskoulutuksen opettajia ja pyritään juurruttamaan tasa-arvo- ja seksuaalioikeuksien tematiikka osaksi kotoutumiskoulutuksia valtakunnallisen mallin kehittämisen kautta. Yhteistyössä Pakolaisavun sekä Opetushallituksen kanssa olemme myös mukana omakielisen yhteiskuntaorientaation valtakunnallisen oppimateriaalin uudistamisessa, päivittämässä tasa-arvoon ja seksuaalioikeuksiin liittyvää sisältöä.

Yhteistyössä yhdistysten kanssa koulutamme kotoutuneita maahan muuttaneita omankielisiksi ohjaajiksi sekä kouluttajiksi seksuaalioikeuksien tematiikasta. TASE-hankkeessa koulutamme myös asioimis- ja oikeustulkkiopiskelijoita seksuaalioikeustematiikasta sekä hyödyntämään osaamistaan tulevissa työtehtävissä.  

Lisätietoja hankkeen sivulta: vaestoliitto.fi/tase

Hanketta toteutetaan EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukemana.

Yhteystiedot:

Mina Zandkarimi, vastuuasiantuntija
mina.zandkarimi(at)vaestoliitto.fi
050 325 6450

Pilvi Aro-Marques, asiantuntija
pilvi.aro-marques(at)vaestoliitto.fi
040 665 0779