Pilvi Aro-Marques,  Maahanmuutto ja kotoutuminen, Womento-mentorointi

Pilvi Aro-Marques

suunnittelija Womento-toiminnassa, MA, BA

  • pilvi.aro-marques@vaestoliitto.fi

  • +358 40 665 0779