Suomalaisten nuorten hedelmällisyystietoutta tulee vahvistaa

Väestöliiton kevätkokouksen kannanotto

Nopeasti ikääntyvässä väestössä vauvojen, lasten ja nuorten hyvinvointi on entistäkin tärkeämpää. Vaikka vauvojen ja perheiden hyvinvointi on Suomessa edelleen maailman kärjessä, lapsimäärät vähenevät. Väestöliitto kiinnittää huomiota hedelmällisyystietouden puutteisiin. Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen ja perhesuunnittelun kehittämisen pitäisi olla Suomelle yksi kärkitavoite. Seksuaalikasvatuksen tulee olla ikätasoista ja sen tulee rakentua seksuaalioikeuksille eli ihmisen oikeudelle päättää omasta kehostaan ja omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista.

Viimeisten 13 vuoden aikana Suomi on pudonnut länsimaisittain korkeasta syntyvyydestä ultramatalan syntyvyyden maiden joukkoon. Suomalaiset toivovat merkittävästi enemmän lapsia kuin tällä hetkellä saavat, mikä tarkoittaa, että yhteiskunnassa on tekijöitä, jotka estävät ihmisiä toteuttamasta lapsitoiveitaan.

Valtiovallalta tarvitaan nyt selkeitä tekoja, jotka viestivät lapsia pohtiville aikuisille, että lapset ovat tervetulleita ja että Suomessa on hyvä perustaa perhe. Jokainen syntyvä vauva elää täällä oman ainutkertaisen elämänsä, ja odotus- ja vauva-ajan palveluihin panostamalla tuolle elämälle annetaan parhaat lähtökohdat.

Suomi on ollut mallimaa kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen saralla, joka käsittää myös perhesuunnittelun. Yhteiskuntamme on muuttunut enemmän individualistiseksi, ja perheen perustamista lykätään. On tärkeä kehittää kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta, perhesuunnittelua ja nuorille maksutonta ehkäisyä niin, että nämä luovat puitteet toivotun lapsiluvun saavuttamiselle. Tässä avainasemassa on nuorille suunnattu kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus, joka käsittää myös hedelmällisyystietouden.

Suomalaisilla nuorilla on hyvät tiedot seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, mutta heikot tiedot hedelmällisyydestä. Tarvitsemme hedelmällisyyteen liittyvän tiedon opettamista moniammatillisena yhteistyönä peruskoulun ja toisen asteen terveystiedossa sekä tietoa moninaisista perheistä ja tavoista tulla vanhemmaksi.

Hedelmöityshoitojen tarve on lisääntynyt ja suuri osa tästä kasvusta johtuu myöhentyneestä lastensaannista. Perhesuunnittelun tuella ennaltaehkäistään niitä taloudellisesti ja henkisesti raskaita tilanteita, joissa kovasti toivottua vauvaa ei kuulu. Hedelmöityshoitoja annetaan nais-miespareille, naispareille ja itsellisille naisille. Eri tilanteissa, joissa on tarve lapsettomuushoitoihin, näiden palveluiden yhdenvertainen saatavuus on turvattava.

Lastensaanti ei saa olla kiinni varallisuudesta, tulotasosta tai lainansaantimahdollisuuksista. Julkisten hedelmöityshoitojen resursointi on varmistettava niin, että hoitotakuuaikoja noudatetaan eivätkä jonotusajat veny inhimillisesti ja hoidon onnistumisten kannalta kohtuuttomiksi.

Suomella ei ole varaa menettää yhtään lasta.

Lisätietoja
Eija Koivuranta
Väestöliiton toimitusjohtaja
puh 050 574 1775, eija.koivuranta@vaestoliitto.fi