Lapsi- ja perhejärjestöt: Euroopan unionin on turvattava lasten tulevaisuus

LAPSI- JA PERHEJÄRJESTÖJEN KANNANOTTO EUROVAALEIHIN 2024:

Euroopan unionin on turvattava lasten tulevaisuus

EU-vaalit käydään poikkeukselliseen aikaan. Epävakaa maailmanpoliittinen ja taloudellinen tilanne vaikuttavat lapsiperheiden arkeen kaikkialla Euroopassa. Kriisien keskellä tarvitaan toivoa paremmasta. Lapsi- ja perhejärjestöt esittävät kahdeksaa keinoa lapsen oikeuksien vahvistamiseksi Euroopan unionissa.

1. Lapsiköyhyyden vähentämiseksi tarvitaan aktiivisia toimia
2. Turvaa etsivien lasten oikeudet on varmistettava
3. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta turvaavat lapsen oikeuksia
4. Turvallisen perhe-elämän edellytykset on varmistettava ja perheväkivaltaa on ehkäistävä
5. Lasten turvallisuutta on suojeltava verkossa
6. Lasten osallistuminen päätöksentekoon kuuluu myös EU:n toimielimiin
7. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi edistävät lapsen oikeuksien toteutumista
8. Kaikkien lasten Euroopan unioni turvaa myös vähemmistöihin kuuluvien oikeudet

Mukana kannanotossa ovat Lastensuojelun Keskusliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Ensi- ja turvakotien liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry ja Väestöliitto.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan: