Perhebarometri: Yli 50-vuotiaiden parisuhteiden kirjo on laaja

Onnelliseen ja terveeseen ikääntymiseen vaikuttavista lukuisista tekijöistä parisuhde on yksi tärkeimpiä, ehkä jopa kaikkein tärkein. Suomen väestön ikääntyessä kohta lähes joka toinen aikuinen on täyttänyt 50 vuotta, ja yhä useampi heistä elää parisuhteessa.

Yli 50-vuotiaiden parisuhteiden kirjo on viime vuosikymmenten aikana laajentunut. Pitkiä liittoja on yhä enemmän ja leskien osuus on selvästi pienentynyt. Kun koko väestössä avioeronneisuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla, yli 50-vuotiaat eroavat ja muodostavat uusia suhteita aiempaa vilkkaampaan tahtiin. Myös sukupuoli ja sosioekonominen tausta vaikuttavat siihen, miten erotaan ja solmitaan uusia liittoja.

Tulokset selviävät Väestöliiton vuoden 2021 Perhebarometristä Vanhenee kuin hyvä viini – Yli 50-vuotiaiden parisuhteet Suomessa, joka tutkii parisuhteita rekisteriaineistolla ja Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -kyselyaineistolla.

Parisuhteessa elävät kokevat terveytensä paremmaksi ja ovat yleensä tyytyväisempiä elämäänsä kuin ihmiset, jotka eivät elä parisuhteessa. Silti pelkkä suhteen olemassaolo ei välttämättä riitä, vaan myös suhteen laadulla on merkitystä yksilöiden hyvinvoinnille.

Riitely on sangen yleistä, vaikka parisuhteissa elävät ovatkin ylipäätään tyytyväisiä parisuhteisiinsa. Tyytyväisimpiä ollaan keskinäiseen rakkauteen, tyytymättömimpiä fyysisen läheisyyden määrään. Yleisimpiä riidanaiheita ovat seksi ja arkiset asiat, kuten raha tai kotityöt. Sukupuoli ja parisuhdehistoria vaikuttavat tyytyväisyyteen: Naiset ovat miehiä tyytymättömämpiä ja kokevat riitelyn parisuhteessaan olevan yleisempää. Ensimmäisessä merkityksellisessä parisuhteessaan olevat ovat muita tyytyväisempiä.

”Tutkimusta ikääntyvien parisuhteiden muutoksista ja siitä, miten ne vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja muihin perhesuhteisiin on aikaisemmin ollut hämmästyttävän vähän. Tuloksemme osoittavat, miten tärkeä toimiva parisuhde on myös ikääntyvien onnellisuudelle ja terveydelle. Samalla esimerkiksi isovanhemmuus voi olla onnellisuutta ja hyvinvointia tasapainottava tekijä, jos parisuhdetilanne on vaikea tai parisuhdetta ei ole.”, toteaa tutkimusjohtaja Anna Rotkirch, joka johtaa Suomen Akatemian LoveAge-tutkimushanketta ikääntyneiden parisuhteista.

Väestöliitto korostaa, että läheissuhteiden merkitys tulisi tunnistaa myös Suomen ikääntyviä koskevissa ohjelmissa sekä sosiaali- ja terveysalan palvelutarjonnassa.

Lisätietoja

Tutkija Anna Erika Hägglund
anna.hagglund@vaestoliitto.fi, 050 346 3423

Tutkija Tiia Sorsa
tiia.sorsa@vaestoliitto.fi, 040 750 4249

Tutkimusjohtaja Anna Rotkirch
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi, 040 776 3086

Hägglund A. E., Sorsa T., Danielsbacka M., Tanskanen A. O. & Rotkirch A. Vanhenee kuin hyvä viini – Yli 50-vuotiaiden parisuhteet Suomessa. Perhebarometri 2021. Väestöntutkimuslaitos, Katsauksia E56/2021

Julkistamistilaisuuden 25.10.21 esittelykalvot