Yli 50-vuotiaana solmittu uusi parisuhde vaikuttaa perhesidoksiin

Sini Järnström tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan yli 50-vuotiaana solmittujen uusien parisuhteiden vaikutusta perhesidoksiin.

Perhemuotojen moninaistuminen ja avioerojen määrän kasvu ovat vaikuttaneet perhesuhteiden muutokseen. Myös ihmisten terveet ja aktiiviset vuodet ovat tutkimusten mukaan lisääntyneet. Vuoden 2019 lopussa suomalaisista yli 60-vuotiaista noin 34 prosenttia oli eronneita tai leskiä, mutta vanhemmalla iällä solmitaan myös uusia parisuhteita.

Järnströmin pro gradu -tutkielma selvitti, miten yli 50-vuotiaana aloitettu uusi parisuhde on vaikuttanut perhesidoksiin, ja miten tutkittavat jäsentävät omia perhesidoksiaan. Tutkielman kymmenen teemahaastattelua kerättiin osana Väestöliiton Love age -hanketta, jossa tutkitaan yli 50-vuotiaiden parisuhteita Suomessa ja Euroopassa.

Tutkielmassa analysoidaan erilaisia perhesuhteisiin liittyviä sidoksia. Sosiaaliset sidokset liittyvät mm. lasten ja lapsenlapsien, juhlapyhien vieton ja elämäntapahtumien merkityksiin. Materiaaliset sidokset liittyvät mm. omaisuuteen, perintöön ja asumiseen, joissa erityisesti naiset korostivat oman itsenäisyyden säilyttämisen tärkeää asemaa. Lisäksi analysoitiin tulevaisuuden ja hoivan sidoksia, joihin liittyvät esimerkiksi omaishoitajuus ja asumiseen liittyvät ratkaisut.

Yhtenä näkökulmana tutkielmassa on niin sanottu kolmas ikä, jonka edellytyksiä ovat eliniän pidentyminen, taloudelliset resurssit, terveys ja mahdollisuus jäädä eläkkeelle. Tutkielman perusteella ”kolmas ikä” ei kuitenkaan ole pelkästään huoleton elämänvaihe, jolloin eletään täysillä oman näköistä elämää, vaan läsnä ovat vakavatkin pohdinnat tulevaisuudesta.

Järnström, Sini (2021) Uusi parisuhde ”kolmannessa iässä”: perhesidokset, itsenäisyys ja hoiva. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104061816