Milloin on lapsen aika?

Lastenhankinnan toiveet ja esteet

Perhebarometri 2008

Tässä perhebarometrissa selvitämme suomalaisten lastenhankinta-aikeita. Tutkimme, missä määrin lastenhankintaa lykätään ja mistä syystä. Siirretäänkö vanhemmaksi tuloa opiskeluun, työhön tai talouteen liittyvien syiden vuoksi, vai ajatellaanko pikemminkin omaa elämänlaatua ja ajankäyttöä? Onko kahden lapsen perhe edelleen yleisin ihanne, vai leviääkö yhden lapsen perheen malli myös Suomessa? Tiedämme, että sopivan kumppanin puute on yksi tärkeimpiä syitä siirtää tai epäröidä lastenhankintaa, mutta entä kun kumppani on löydetty? Miten lapsen haluaminen, raskauden yrittäminen ja yritysten onnistuminen näkyy nuorilla aikuisilla?

Pyrimme tuottamaan tutkittua tietoa varsinkin lapsettomien ja yhden lapsen saaneiden suomalaisten lastenhankintaan liittyvistä elämäntilanteista, toiveista ja esteistä. Mikäli syntyvyyttä halutaan tulevaisuudessa sosiaalipoliittisin keinoin nostaa, tämä ryhmä on avainasemassa. Perhebarometrimme tarjoaa siten perusteluja ja suosituksia myös poliittiselle päätöksenteolle.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch
ISBN 978-952-226-013-0
Kustantaja VL-Markkinointi Oy
Taitto Jouni Korkiasaari
Sivumäärä 138

Kirjoittajat

Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch

Anneli Miettinen on Väestöntutkimuslaitoksen entinen tutkija. Anna Rotkirch (VTT, dosentti) on Väestöntutkimuslaitoksen johtaja ja tutkimusprofessori.