Olemme muuttaneet

Näkökulmia maahanmuuttoon, perheiden kotoutumiseen ja ammatillisen työn käytäntöihin

Suomalainen yhteiskunta ja suomalaisuus ovat maahanmuuton ansiosta jatkuvassa muutostilassa. Monikulttuurisuutta ei voi pitää projektina – se on jo suomalaisen yhteiskunnan pysyvä ominaisuus. Monikulttuuristuminen edellyttää eri instituutioiden, hallinnollisten käytäntöjen ja palveluiden muokkausta. Maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtäävässä työssä taas korostuu maahanmuuttoon liittyvien psykososiaalisten muutoshaasteiden ymmärtäminen. Tulipa ihminen uuteen maahan yksin tai perheensä kanssa, on kyseessä aina suuri elämänmuutos. Myös maahanmuuttajilta itseltään sopeutuminen vaatii aikaa ja psyykkistä työtä.

Kirjassa yhdistyvät sekä tutkimustieto että Väestöliiton Kotipuun käytännön työstä nousseet näkemykset ja toimintamallit. Kirja tarjoaa tietoa ja taitoa maahanmuuttajia kohtaaville opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä eri alojen opiskelijoille. Se antaa vinkkejä maahanmuuttoon liittyvien psykososiaalisten muutosten ymmärtämiseen sekä tarjoaa uutta ajateltavaa kaikille niille, jotka haluavat ymmärtää maahanmuuttajaperheiden elämää ja arjen haasteita.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Anne Alitolppa-Niitamo, Ismo Söderling ja Stina Fågel
ISBN 978-951-9450-66-7
Taitto Saara Oksanen
Sivumäärä 114

Toimittajat

Anne Alitolppa-Niitamo, Ismo Söderling ja Stina Fågel