Kehityspoliittinen ohjelma

Nepalilainen perhe_Abd. Halim Hadi

Työmme painopisteitä määrittää Väestöliiton kehityspoliittinen ohjelma. Väestöliiton kehityspoliittisen ohjelman tarkoituksena on ohjata kansainvälisiin kehityshankkeisiin ja vaikuttamistoimintaan liittyvää päätöksentekoa vuosina 2018–2020. Ohjelmaa voidaan kuitenkin myös muuttaa tänä aikana, jos toimintaympäristön tila niin vaatii.

Vuosina 2018–2020 keskitymme painotetusti seuraavaan neljään teemaan:

Olemme valinneet nämä teemat, sillä ne ovat sellaisia, joiden alueella yksilöiden oikeuksia usein loukataan. Näiden edistäminen tukee sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista että ihmisoikeuksien toteutumista.
Neljän painopisteemme lisäksi edistämme kuitenkin laajasti kaikkia seksuaalioikeuksia (linkki seksuaalioikeuksiin). Meille on myös tärkeää, että kaikki toimintamme tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, että se on ihmisoikeusperustaista ja edistää ihmisten yhdenvertaisuutta.

Väestöliiton kehityspoliittinen ohjelma 2018-2020