Verkostoidumme

paljon käsiä
Kuva: UNFPA HQ

Uskomme yhteistyön voimaan ja haluamme toimia muiden kanssa yhdessä. Siksi olemme muodostaneet ympärillemme yhteistyön verkoston.

Countdown2030Europe

Olemme osa Countdown2030Europe -nimistä konsortiota, jossa on jäseninä 15 seksuaalioikeusjärjestöä 12 eri maasta. Countdown2030Europessa edistämme seksuaaliterveyttä ja erityisesti perhesuunnittelun saatavuutta kehittyvissä maissa. Verkosto vaikuttaa työllään sekä kansallisella että EU- ja YK-tasolla kehityspolitiikkaan ja -rahoitukseen, jotta tavoite toteutuisi. Perhesuunnittelu on ihmisoikeus.

Countdown2030Europe -konsortion nettisivut.

countdown2030europe logo

The International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Olemme kansainvälisen perhesuunnittelujärjestön, International Planned Parenthoodin (IPPF) jäsen. IPPF:llä on 131 jäsenjärjestöä 143 maassa. IPPF:n tavoitteena, että kaikilla on vapaus tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta seksuaalisuudestaan ja hyvinvoinnistaan ilmaan minkäänlaista syrjintää. IPPF:n kautta saamme jatkuvasti luotettavaa ensi käden tietoa eri maiden seksuaalioikeustilanteista.

IPPF:n nettisivut

Yhteistyö kotimaisten organisaatioiden kanssa

Koordinoimme Suomen seksuaalioikeusverkostoa.

Olemme aktiivisesti mukana kattojärjestömme Fingon toiminnassa, erityisesti vaikuttamistyössä.

Olemme jatkuvasti avoinna yhteistyöehdotuksille muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

Tyttö katsoo ohi kuvasta
Kuva: UNFPA

YK:n väestörahasto UNFPA

YK:n väestörahasto UNFPA on YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä järjestö. Väestöliitto on UNFPA:n kumppani Suomessa ja teemme tiivistä yhteistyötä. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä -oikeuksia. UNFPA:n tavoitteena on saavuttaa maailma, jossa jokainen raskaus on toivottu, jokainen synnytys on turvallinen ja jokainen nuori voi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Lisäämme UNFPA:n tuella suomalaisten kansanedustajien, europarlamentaarikkojen ja virkamiesten tietämystä sekä sitoutumista seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä -oikeuksiin. Lisäksi tavoitteenamme on lisätä nuorten osallistumista oikeuksien edistämiseen sekä suomalaisten tietämystä teemasta.

Järjestämme vuosittain UNFPA:n vuosiraportin julkaisutilaisuuden yhdessä UNFPA:n kanssa. Osallistumme myös yhdessä Maailma kylässä-festareille ja levitämme UNFPA:n viestejä poliittisille päättäjille sekä suurelle yleisölle.

Olemme myös osa OneUN-verkostoa, jossa edustamme UNFPA:a. Verkoston tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä Suomessa toimivien YK-järjestöjen kesken.

YK:n väestörahaston nettisivut

UNFPA:n Logo