Perheystävällinen työpaikka

Tasapainoilua sillalla

Väestöliitto pyrkii siihen, että perheystävällinen työkulttuuri lisääntyisi ja työn ja perheen yhdistäminen olisi helpompaa elämän eri vaiheissa.

Työpaikan perheystävällisyys tukee sekä yksilöiden että perheiden hyvinvointia. Perheystävällisyys on tutkitusti myös tärkeä työssä hyvinvoinnille. Työnantajan perheystävällisyys tukee työmotivaatiota ja työtyytyväisyyttä.

Olemme Väestöliitossa tutkineet työn ja perheen yhteensovittamista, ja luoneet hyviä käytäntöjä perheystävällisyyden lisäämiseksi ja tukeneet erilaisissa kehittämishankkeissa eri alojen työpaikkojen perheystävällisyyden lisäämistä.

Myönnämme Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen työpaikoille, jotka täyttävät perheystävällisyyden kriteerit. Tunnus kertoo työnantajan sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen.

Perheystävällisyyden kriteerien saavuttamisessa tukee Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma.

Lue lisää:

Perheystävällisen työpaikan periaatteet (pdf)

Tasa-arvo ja isät -hanke

Työ ja perhe-elämä, Hyvä kysymys -verkkopalvelun teemasivut