Pisarapuuttuminen valittu yhdeksi kuudesta varhaiskasvatuksen kiusaamisenvastaisesta menetelmästä Karvin vaikuttavuusarvioon!

Pienillä lapsilla kiusoittelu, häirintä ja syrjintä tapahtuu usein satunnaisissa tai ohikiitävissä hetkissä. Ne voivat olla kokeilua tai matkimista leikin ja kaveruuden lomassa. Suuri osa tästä toiminnasta kätkeytyy aikuisilta, eikä sitä ole helppo tunnistaa. Kurjalta tuntuva toiminta ei ansaitse lasten tuomitsemista tai leimaamista. Kuitenkin puuttumatta ohitettu vääryys viestii sen hyväksymisestä. Silloin teot voivat alkaa vakiintua ryhmässä.

Jos häirinnän hetkiä ei tunnista, niihin ei voi puuttua. Pisarapuuttuminen antaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille odotetun arjen työkalun tunnistaa ja puuttua lasten väliseen varhaiseen, vahingoittavaan vallankäyttöön. Tilanteiden pahenemista ei jäädä odottamaan, vaan pieniinkin hetkiin voidaan puuttua rakentavasti ohjaten. Näin ennaltaehkäistään myöhempää kiusaamista ja väkivaltaa.

Pisarapuuttumisessa vanhasta syyllistävästä ja lapsia leimaavasta kasvatusperinteestä ohjataan yhteisvastuuseen, jokaisen kokemuksia kuuntelevaan ja ratkaisun etsimiseen lapsiryhmässä. Osallistavan esimerkin kautta lapset saavat nopeasti omaan käyttöönsä ristiriitojen myönteisen ratkaisumallin. Pikkuhiljaa se samalla siirtää puuttumistaitoja, muttei vastuuta, aikuisilta lapsille. Myös aikuisten lapsiin kohdistamaa häirintää voidaan vähätellä hyväntahtoisena kiusoitteluna. Sitäkin tulee tunnistaa ja puuttua rakentavasti. Tutustu menetelmään tästä.

Menetelmä on Väestöliiton senior adviser, lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren ja Oulun yliopiston tutkijan, dosentti Tuija Huukin kehittämä, yksinkertainen, arjessa toimiva malli. Se on helposti
omaksuttavissa kattavien maksuttomien työkalujen kautta. Pisarapuuttuminen tekee näkyväksi myös sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää häirintää, kiusaamista ja ulossulkemista.

Menetelmää on testattu Väestöliiton hankkeissa 2021–23 hyvin tuloksin. Kansallisessa arviointikseskus Karvissa arvioidaan vuoden 2024 aikana kiusaamisen vastaisia, ja lasten sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä varhaiskasvatuksessa.

Puututaan rakentavasti jo pieniin häirinnän pisaroihin!

Karvin arviointi

Väestöliiton pienten lasten häirinnän ehkäisyn verkkosivut

Kehotunnekasvatuksen verkkosivut