Kuormittaako mielenterveysongelma parisuhdettasi? Näiltä sivuilta löydät tietoa ja vinkkejä parisuhteen tueksi.

Joidenkin arvioiden mukaan 20–29 % suomalaisesta aikuisväestöstä on kärsinyt kuluneen vuoden aikana mielenterveysongelmasta. Mielenterveysongelmien esiintyvyyttä Suomessa on hankala tarkalleen tietää. Tämä johtuu muun muassa siitä, että monet mielenterveydenongelmista kärsivät ihmiset eivät itse tiedä sairastavansa. He eivät myöskään hakeudu avun piiriin.

Kun näin moni suomalainen kärsii mielenterveysongelmista, koskettavat ne väistämättä myös suomalaisia parisuhteita. On havaittu, että sairastumisen jälkeen joissakin parisuhteissa yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy ja lujittuu. Toisissa parisuhteissa tilanne kriisiytyy, elämä hankaloituu ja pari etääntyy toisistaan. Yleensä tilanne on sitä hankalampi mitä vaikeampi sairastumisen aste on ja mitä pidempään kumppani tarvitsee tukea ja apua. Onkin tärkeää, että hoito voidaan aloittaa mahdollisimman pian.


Mielenterveys ja parisuhde -sivujen lähteet:

Murray, Bridget (2004) Mixing oil and water. Vol 35, No.3

Baucom, D.H, Mueser, K.T, shoham, V & Daiuto, A. D (1998)  Empirically Supported Couple and Family Interventions for Marital Distress and Adult Mental Health Problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol 66. No1, 53-88

Johnson, B  & Murray, K (2012) Hullun rakas. Näin selviät kumppanisi persoonallisuushäiriöstä. Finn Lectura.

Crowe Michael (2004). Couples and mental illness. Sexual and relationship Therapy. Vol 19, No. 3

Suomalainen, S, Kokonen, M & Pulkkinen, L . Neuroottisuus ja mustasukkaisuus parisuhteen laadun heikentäjinä. psykologia 05.04

Maunion, E (1996) Resilience and burden in spouses of people with mental illness. Psychiatric Rehabilitation Journal, Vol 20 (2), 13-23

Implay, D (2015) Mental illness in couple relationship: An under-recognized issue in the mental health system. Visions journal, 10 (4), 5

Koskisuu, J. & Kulola, T. 2005. Yhdessä yksin? Mielenterveysongelma parisuhteessa ja perheessä. Edita Publishing Oy, Helsinki.

Terveyskirjasto, Duodecim