Kuka tahansa ihminen riippumatta iästä, kulttuurista, etnisestä alkuperästä, uskonnosta, elämäntyylistä, koulutuksesta tai taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta voi joutua väkivallan kohteeksi. 

Naiset joutuvat usein väkivallan kohteiksi kotona, miehet puolestaan kadulla. Tutkimusten mukaan naiset pelkäävät eniten joutuvansa tuntemattoman miehen tekemän väkivallan uhriksi. Useimmat pahoinpitelyt, raiskaukset ja muu väkivalta naista kohtaan tapahtuu tosiasiassa kotona. Naiset saavat myös eniten vammoja läheisissä suhteissa tapahtuvasta väkivallasta. Maailmanlaajuisesti valtaosa parisuhdeväkivallan uhreista on naisia. Näin on Suomessakin, poliisitilastojen mukaan noin 90 prosenttia parisuhdeväkivallan uhreista on naisia.

Nuoret naiset riskiryhmä

Nuorilla naisilla, 18-24-vuotiailla, on muita suurempi riski joutua väkivallan uhriksi. Myös opiskelijat, työttömät ja pienituloiset kokevat parisuhteessaan muita ryhmiä useammin väkivaltaa.

Eron tiedetään lisäävän riskiä väkivaltakokemuksiin. Kun nuori ikäkin vaikuttaa vastaavalla tavalla, niin alle 7-vuotiaiden lasten yksinhuoltajaäidit kokevat paljon väkivaltaa muihin ryhmiin verrattuna.

Koulutus ei estä väkivaltaa

Korkea koulutus ei merkitse sitä, että nainen ei kokisi parisuhteessaan väkivaltaa. Naisen koulutus ei ole suojaava tekijä. Suomessa korkeakoulun käyneet naiset kokevat parisuhdeväkivaltaa jopa hivenen useammin kuin vain peruskoulun päättäneet naiset.

Puolison koulutausta, ikä ja toiminta näyttävät vaikuttavan naisen kokemuksiin. Muita todennäköisemmin väkivaltaan on syyllistynyt mies, joka on nuori, opiskelija, ammattikoulututkinnon suorittanut, työtön, osa-aikatyötä tekevä tai vailla ammatillista koulutusta.

Uhrin on vaikeata lähteä suhteesta

Väkivaltaisesta parisuhteesta ei ole helppo irrottautua. Väkivalta voi kestää vuosia, eikä nainen välttämättä koskaan lähde suhteesta. Syitä voivat olla häpeä, itsetunnon murentuminen, traumatisoituminen, huoli lapsista ja taloudellisesta toimeentulosta, puolison kontrolloivasta käytöksestä johtuva sosiaalinen eristyminen tai  auttamispaikkojen puuttuminen.

Suomalaisten kyselyjen mukaan osalla naisista väkivaltakokemuksia on ollut yli seitsemän vuotta, osa niistä aivan viimeisen vuoden ajalta. Pitkään jatkuneessa väkivallassa miehet olivat harjoittaneet sitä usein  jo ennen avo- tai avioliittoa, naisen raskauden aikana ja kun lapset olivat vielä aivan pieniä.
Väkivallan kokemukset kertovat usein sen vakavoitumisesta vuosien myötä.