Perheystävällinen työpaikka varautuu perhevapaisiin

35-vuotias kahden lapsen äiti työskenteli matkailualan yrityksessä, jonka työntekijöistä yli 90 prosenttia oli naisia. Ala oli muuttunut yhä vaativammaksi ja erityisosaamista tarvittiin. Päteviä sijaisia ei ollut helppo saada poissaolijoiden tilalle.

Nainen kuitenkin tiesi, että yritys panosti erittäin paljon perheystävällisiin ratkaisuihin. Näin ollen he saattoivat puolisonsa kanssa hyvin päätyä siihen, että perheeseen syntyisi kolmas lapsi.

Nainen ilmoitti ajoissa jäämisestään äitiys- ja vanhempainvapaalle. Koska yrityksen henkilöstöpolitiikassa oli varauduttu perhevapaisiin pitämällä jatkuvasti tietty ’extrakiintiö’ pätevää henkilökuntaa yrityksen henkilöstössä, nainen ei kokenut jättävänsä tiimiään tai yritystä lainkaan pulaan. Hän saattoi keskittyä rauhassa perhe-elämään vauvan synnyttyä.

Työnantajan kanssa oli selkeästi sovittu, että työasioista otetaan perhevapaan aikana naiseen yhteyttä vain, jos yrityksessä tapahtuu selkeitä isoja organisaatiomuutoksia ja että hän voi rauhassa perehtyä uuteen tekniikkaan ja muihin tapahtuneisiin uudistuksiin vapaalta paluun jälkeen.

Kun takaisinpaluu töihin lähestyi, nainen oli yhteydessä esimieheensä. He sopivat yhdessä perehdytysviikosta, jolloin nainen sai ensin tutustua parin päivän ajan rauhassa pääkonttorilla uusiin ohjelmiin ja työssä tapahtuneisiin muutoksiin sekä uusiin henkilökunnan jäseniin. Tämän jälkeen hän jatkoi vielä loppuviikon oman paikkakuntansa toimipisteessä.

Lopputulos: Nainen ei kokenut stressiä työhön paluusta ja yrityksessä tapahtuneista muutoksista, koska hän sai rauhassa tehdä sen pehmeän laskun aikana. Vasta ensimmäisen työviikon jälkeen häneltä alettiin odottaa täyttä työpanosta − mutta mitoitettuna lyhennettyyn naisen toivomaan 6-tuntiseen työpäivään.