Tilapäinen hoitovapaa on edistysaskel omaistaan hoitaville

Sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa työskentelevä sairaanhoitaja oli hoivavastuussa myös iäkkäästä äidistään. Omaishoitajana hän oli huolestunut tilanteestaan kuormittavassa työ- ja perhevaiheessa: äiti oli palaamassa ensimmäistä kertaa kotiin pitkältä sairaalajaksolta. Äidin asioiden järjestelemiseksi nainen tarvitsi ylimääräistä vapaata työstä.

Työntekijä itse ei tiennyt mahdollisuudestaan palkattomaan vapaaseen. Onneksi hänen lähiesimiehensä oli valveutunut ja otti selvää eri vaihtoehdoista, koska suhtautui alun perinkin myönteisesti siihen, että omaisten asiat saadaan kuntoon.

Lähiesimies tarjosi työntekijälle mahdollisuutta käyttää tilapäistä hoitovapaata työsopimuslaki 4 luku 7a §  mukaisesti. Tilapäisen vapaan ajaksi hänen tehtäviään hoitamaan palkattiin sijainen. Työntekijälle ratkaisu oli erittäin hyvä. Hän oli palkattomalla vapaalla kaksi viikkoa, ja palasi sen jälkeen takaisin töihin. Hän sai vapaan aikana omaisen asiat sillä erää järjestykseen, eivätkä keskeneräiset järjestelyt päässeet häiritsemään työntekoa.