Osa-aikaisista toinen aina paikalla

Kaikki voittavat, kun työaikajärjestelyt toimivat joustavasti perhetilanteiden mukaan.

Eräässä asiakaspalveluyrityksessä kaksi osa-aikaista perheellistä pyritään sijoittamaan aina samaan ryhmään. He tuntevat työtehtävät ja asiakkaat sekä pystyvät järjestämään työvuoronsa joustavasti keskenään.

Kyse on nais- ja työvoimavaltaisesta, nopeasti kehittyvästä alasta, jossa työnantajan on vaikea saada päteviä sijaisia huolehtimaan yksityis- ja yritysasiakkuuksista.

Nyt aamu- ja iltavuorossa jompikumpi osa-aikaisista on aina paikalla, vaikka joku heidän lapsistaan sairastuisi tai heille muuten tapahtuisi jotain yllättävää. He pyrkivät välttämään samanaikaista poissaoloa työpaikalta.

Järjestelyssä kaikki voittavat: työantaja, työyhteisö ja työntekijät perheineen.