Joustot lisäävät työtyytyväisyyttä

Pienillä uudistuksilla työnantaja voi vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja sairauslomia sekä parantaa työtyytyväisyyttä.

Julkisen organisaation asiakaspalvelussa henkilöstön vaihtuvuus, sairauslomat ja tyytymättömyys omiin työolosuhteisiin herättivät huolta.

Organisaation johto päättikin yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ryhtyä toimiin tilanteen parantamiseksi.

Henkilöstökyselyssä ongelmiksi mainittiin muiden muassa seuraavat asiat:

  • Työntekijät eivät voineet vaikuttaa työvuorojensa alkamis- ja päättymisajankohtiin.
  • Iltavuorot vaativat perheissä erityisjärjestelyjä.
  • Työvuoron alkamisen ja päättymisen yhteydessä ei ollut riittävästi aikaa vaadittaviin hallintotehtäviin.
  • Erilaisiin tilaisuuksiin (varsinkin eri paikkakunnilla ja yön yli kestäviin) osallistuminen oli hankalaa.
  • Työpaikalla ei ollut liukuvaa työaikaa.

Koska asiakaspalvelun oli toimittava aamuvarhaisesta iltamyöhään, kaikille työntekijöille ei ollut mahdollista järjestää päivävuoroja. Ratkaisuina toteutettiin seuraavia uudistuksia:

  • Työntekijät saivat mahdollisuuden esittää työvuorotoiveensa kuukaudeksi eteenpäin. Se pyrittiin toteuttamaan.
  • Työyhteisö organisoitiin tiimeiksi, joiden sisällä kokeiltiin liukuvaa työaikaa.
  • Esimiehet perehtyivät henkilöjohtamiseen ja työaikajärjestelyjen hallintaan.
  • Työvuoron alkuun ja loppuun varattiin aikaa vaadittaviin hallintotehtäviin.

Organisaatiossa toteutettiin myös muita uudistuksia tai niitä kokeiltiin vähintään määräajan. Kaikissa toimissa korostettiin tasapuolisen kohtelun periaatetta, jota työnantaja ja henkilöstön edustajat pitivät erityisen tärkeänä.

Riittävän ajan kuluttua tyytyväisyyttä uuteen toimintamalliin mitattiin uudella henkilöstökyselyllä.

Uudistusten toteuttaminen ei tullut organisaatiolle kalliiksi. Päinvastoin, uudistukset olivat sille taloudellisesti kannattavia, sillä ne vähensivät henkilöstön vaihtuvuutta ja sairauslomia sekä paransivat työtyytyväisyyttä.