Määräaikaiset poissaolot ja työura

Selkeät säännöt auttavat joustamaan perhetilanteissa ja tukevat työntekijöiden työuria. Siitä hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä.

IT-asiantuntija palasi kolmen vuoden hoitovapaalta takaisin työhönsä. Hänen poissaolonsa aikana moni asia yrityksessä oli muuttunut, eikä hänen entistä työtään ja toimenkuvaansa ollut sellaisenaan enää olemassa.

IT-asiantuntija siirtyi tehtävään, joka ei häntä erityisesti kiinnostanut. Uuteen tehtäväänsä hän sai lyhyen lisäkoulutuksen. Puolen vuoden kuluttua IT-asiantuntija päätti neuvotella esimiehensä kanssa mahdollisuudesta työskennellä osa-aikaisena, mikä onnistuikin.

Yrityksessä työskenteli samaan aikaan paljon nuoria tai perheellistymisiässä olevia asiantuntijoita. He toivoivat erilaisia määräaikaisia vapaita ja osa-aikatöitä, jotta he voisivat viettää entistä enemmän aikaa pienten lastensa kanssa.

Yrityksen ylin johto päätti tarkentaa erilaisia etuuksia ja työaikajoustoja koskevia pelisääntöjä. 

Monet kysymykset vaativat työpaikalla vastauksia ja sovittuja pelisääntöjä:

  • Mihin tehtävään voi/pitää palata määräaikaisen poissaolon jälkeen?
  • Miten poissaolot vaikuttavat palkkakehitykseen?
  • Miten poissaolot vaikuttavat kokonaistyöuran pituuden laskentatapaan?
  • Miten poissaolot vaikuttavat eläkekertymään? 

Henkilöstövastaava sai tehtäväkseen selventää ongelmakohdat ja tiedottaa lainsäädännöstä henkilöstölle. Samalla johto ja henkilöstö sopivat, että määräaikaiset poissaolot pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan työntekijöiden toiveiden mukaisesti.