Page content picture © suedhang/cultura/Corbis

Omaisen hoiva voi alkaa ennen uuteen työpaikkaan siirtymistä tai työsuhteen aikana. 

Yhä useampi työntekijä on sekä läheisensä omaishoitaja että samalla tärkeä ja arvokas osa työnantajansa henkilöstöä.

Omaishoidon toimivat käytännöt kuuluvat työpaikoilla myös perheystävällisiin ratkaisuihin, kuten esimerkiksi vauva- tai pikkulapsivaiheen järjestelyt.

Työpaikalla ei kuitenkaan ole ehkä aiemmin mietitty työjärjestelyjä tai luotu ohjeistuksia omaishoitajien näkökulma huomioon ottaen. Myöskään kaikki omaishoitajat eivät välttämättä ole perillä omista oikeuksistaan, tarjolla olevista tukimuodoista tai mahdollisuuksista tehdä järjestelyjä töissä.

Työnantajan tuki omaistaan hoitaville voi koostua hyvinkin pienistä asioista, jotka helpottavat omaishoidon arjen ja työn yhdistämistä:

  • tarvittaessa mahdollisuus soittaa töistä hoidettavalleen tai järjestää läheisen hoitoon liittyviä akuutteja asioita tilapäisesti myös työaikana
  • joustot, kuten osa-aikatyö tai etätyö
  • mahdollisuus äkillisissä omaishoidon tilanteissa poistua tarvittaessa työstä kesken työvuoron.
§ Lainkohtia ja ratkaisuja omaishoitoon liittyen: http://www.omaishoitajat.fi/oikeustapauksia
 
Monella omaishoitajalla on myös urahaaveita, joiden toteutuminen on elämäntilanteen vuoksi usein haastavaa. Esimerkiksi toimivilla sosiaalipalveluilla on merkitystä työaikoihin liittyvien järjestelyjen, kuten (ainakin satunnaisen) matkatyön onnistumisessa.
Edelleenkin työn ja omaishoidon yhteensovittamisen kysymykset koskevat pääosin naisia. Uudenlaista asennetta ja käytännön tekoja tarvitaan, jotta järjestelyut eivät kaadu yksinomaan naisten kannettaviksi. Läheisten hyvä hoito ja hoiva kuuluu yhtä lailla myös miehille.