Tieota muuttollikkeestä Euroopassa

Knowledge Centre for Migration and Demography on kesällä 2016 perustettu EU:n laitos. Se tuottaa tietoa muuttoliikekysymyksistä. Havainnollisia datavisualisointeja löydät täältä.

 

 

Tietoa Suomesta ja suomalaisista palveluista

Infopankki (tietoa Suomesta 12 kielellä):
http://www.infopankki.fi/

Infopankin esittelyvideo täältä.

Kelan ja Verohallinnon palvelupiste Suomeen tuleville työntekijöille. In To neuvoo ja ohjaa pääkaupunkiseudulle muuttavia ulkomaalaisia alkuvaiheen kysymyksissä.
http://www.intofinland.fi/

Maahanmuuttajien neuvontapiste:
http://www.hel.fi/www/kanslia/virka-fi/neuvonta/maahanmuuttoneuvonta/

Yritysneuvontaa maahanmuuttajille:

http://www.newcohelsinki.fi/fi

 

Kielikurssit

www.finnishcourses.fi

 

Töissä Suomessa

Työterveyslaitoksen sivuilla tietoa 13 kielellä:

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/

 

Eläketurvakeskuksen videoidut tietoiskut -  tietoa eläketurvasta viidellä eri kielellä:

suomenkielinen video: Työeläke kasvaa työstä

ranskankielinen video: La pension naît du travail

somalinkielinen video:  Shaqadaa siyaadisa howlgabka

venäjänkielinen video: Пенсия растет вместе со стажем

vironkielinen video: Tööpension kasvab tööst

englanninkielinen video: Pension grows from work


Toimintaa ja tapahtumia

Familia Clubin monikulttuurinen kohtauspaikka, kursseja, kerhoja eri-ikäisille maahanmuuttajille:
http://www.familiary.fi/

Kulttuurikeskus Caisa:
http://www.caisa.fi/

 

Opinnot Suomessa

Suomen Kansanopistoyhdistys ry
www.kansanopistot.fi 

Nutukka.org - aineistosivusto nuorten maahanmuuttajien yleissivistävän koulutuksen opettajille ja nuorten ohjaajille
www.nutukka.org

CIMOn englanninkielisten tutkintojen hakuportaali:

http://www.studyinfinland.fi/home
 

Järjestötoimijoita Suomessa

Amnesty International:
http://www.amnesty.fi/

Suomen Punainen Risti:
www.redcross.fi

Suomen Pakolaisapu ry (ja Pakolainen-lehti)
www.pakolaisapu.fi 

Pakolaisneuvonta:
www.pakolaisneuvonta.fi

Lastensuojelun Keskusliitto:
http://www.lskl.fi/

Ihmisoikeusliitto
www.ihmisoikeusliitto.fi

Yhteiset lapsemme ry
www.yhteisetlapsemme.fi

Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry
www.ehja.fi

 

Kansainvälisiä järjestöjä

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n Kovat kertoimet -peli pakolaisuudesta:
http://www.kovatkertoimet.org/againstallodds/

International Organisation for Migration IOM- Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM
http://www.iom.fi/

European Council on Refugees and Exiles (EU:n pakolais- ja turvapaikkapolitiikka)
www.ecre.org

 

Viranomaisia Suomessa

Maahanmuuttovirasto (Migri):
http://www.migri.fi/

Sisäasiainministeriö
www.intermin.fi | Maahanmuutto

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

http://www.syrjinta.fi/web/fi/etusivu
 

Tilastokeskus:
http://www.stat.fi/

 

Auttamis- ja tukipalveluja vieraskielisille

https://www.tukinet.net/palveluhaku/index.tmpl?haku=1&ryhma_id=11&free_text_value=

 

Lapset ja nuoret

Kidutettujen kuntoutuskeskuksen Lapset ja nuoret -hankkeen tietopaketti:
https://www.hdl.fi/fi/kitu-lapset-ja-nuoret

Tietoa lastensuojelusta seitsemällä kielellä:
http://www.lastensuojelu.info/

 

Koulutus- ja työelämäopas nuorille (Taloudellinen tiedotustoimisto)

suomenkielinen opas: Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille tai (pdf)

englanninkielinen opas: Guidebook or (pdf)

ruotsinkielinen opas: Handbook eller (pdf)

eestinkielinen opas: Junhed või (pdf)

venäjänkielinen opas: Справочник или (пдф) 

somaliankielinen opas: Tilmaanbixiye ama (pdf)

 

Mielenterveys

Tietoa mielenterveyden ongelmista ja avun hakemisesta
https://mielenterveysseura.fi/fi

 

Verkkolehtiä ja tutkimustietoa maahanmuutosta

Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto:
www.muuttoliikkeessa.fi

 

Hyviä käytäntöjä

Euroopan Komission hyviä käytäntöjä sosiaalisen suojeluun ja sosiaaliseen inkluusioon liittyen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=en
 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen kotouttamisen työvälineitä ja kehittämishankkeita
http://www.socca.fi/kehittaminen/maahanmuuttajatyo