Väestöliitto är en år 1941 bildad organisation inom social- och hälsobranchen med 35 medlemsorganisationer. Förbundet har 70 anställda. Utöver det finns cirka 80 deltidsanställda barnavårdare. Ordförande för förbundet är Maria Kaisa Aula och verkställande direktör är Eija Koivuranta.

Väestöliitto verkar för att förbättra familjernas levnadsförhållanden. Förbundet producerar och ger information om folkmängdens och befolkningsstrukturens roll med tanke på samhällsutvecklingen och välståndet. Utgångspunkterna för ett sunt, tryggt och balanserat liv fås i hemmet och därför riktar sig Väestöliittos intresse särskilt på familjen och dess verksamhetsförutsättningar.

Väestöliitto idkar verksamhet inom familje-,befolknings- och sexualhälso området. Förbundet idkar också forskning om och behandling av barnlöshet och rådgivning i familje-, ärftlighets-, infertilitets- och sexuell hälsofrågor. Förbundet verkar också för ett mångkulturellt och tolerant Finland.

Väestöliitto är en samhällspolitisk påverkare. Förbundet vill främja en socialpolitik som förbättrar barnfamiljernas förhållanden och främjar familjevänliga attityder. Väestöliittos mål är ett större stöd än för närvarande till familjebildning, föräldraskap och bestående parrelationer. Förbundet vill påverka dessa frågor genom att erbjuda tjänster direkt till familjerna och medlemmarna i dessa familjer och genom att komma med initiativ och utföra undersökningar.
Förbundets forskningsverksamhet koncentrerar sig på familjeforskning, befolkningsforskning, sexologisk forskning och medicinsk forskning.

Väestöliitto publicerar människorelations- och sexualupplysningsmaterial och arrangerar fortbildning för personer som jobbar med människorelationsfrågor. Förbundet utvecklar nya verksamhetsmodeller, med vilka välmågan inom parförhållanden främjas. Väestöliitto står till tjänst med temporär barnavårdshjälp inom huvudstadsregionen. Förbundet idkar också mångkulturellt familjearbete och deltar i utvecklingssamarbetet inom befolknings- och reproduktiv och sexuell hälso- och rättighetersområdet.