Laura Lipsanen,  Global utveckling

Laura Lipsanen

Adviser on Development Cooperation | Global Utveckling

Vår expert på utvecklingssamarbete leder och planerar Befolkningsförbundets utvecklingssamarbete, som är en del av programmet för att främja sexuella rättigheter. Målet med detta arbete är att stärka människor och förverkliga rätten till självbestämmande. Laura har arbetat med sexuella rättigheter på Befolkningsförbundet sedan 2006. Laura är ansvarig för Befolkningsförbundets regnbågsprojekt i Sydafrika, Zambia och Zimbabwe, samt projektet för att förebygga sexuellt våld i Malawi. Laura inspireras av att utveckla sexualundervisning inom projektarbete och av att utveckla programarbete. Laura har en magisterexamen i statsvetenskap med sociologi som huvudämne. Hon är även auktoriserad sexualfostrare. (SSS).