Mervi Saikkonen, 

Mervi Saikkonen

Insamlingsexpert

  • mervi.saikkonen@vaestoliitto.fi

  • +358 40 624 1104