Riikka Kaukoranta,  Global utveckling

Riikka Kaukoranta

Advocacy Adviser | Global Utveckling

Våra opinionsbildningsexperter främjar sexuella rättigheter inom EU och EU:s utvecklingspolitik. Riikka har arbetat med sexuella rättigheter vid Väestöliitto i tio år. Syftet är att erinra om vikten av sexuella rättigheter och att lägga fram konkreta sätt att skydda sexuella rättigheter. Påverkan på EU-nivå sker i samarbete med andra europeiska organisationer. Dessutom ansvarar Riikka för att sexuella rättigheter beaktas vid genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling. Riikka ansvarar också för koordineringen inom det finska nätverket för sexuella rättigheter. 
Riikka har en magisterexamen i statsvetenskap med ekonomi som huvudämne samt en examen som lärare i samhällsvetenskap.