Sanna Kotiranta,  Global utveckling

Sanna Kotiranta

Sanna Kotiranta

Adviser for Global Education | Global Utveckling

Våra experter för global fostran hanterar och planerar Väestöliitto:s arbete för global fostran. Syftet med Väestöliitto:s globala fostran är att öka ungdomars kännedom och förståelse för sexuella rättigheter och deras nuvarande tillstånd globalt. Syftet är också att öka förståelsen för vikten av sexuella rättigheter och för hållbar utveckling. Sanna deltar också i enhetens opinionsbildningsarbete och samarbetar med FN:s befolkningsfond (UNFPA). Sanna har tidigare arbetserfarenhet gällande sexuella rättigheter från ett finskt NGO-område. Sanna har en magisterexamen i samhällsvetenskap med inriktning på internationell politik och som biämne forskning i utvecklingsländer.