Sanna Kotiranta,  Global utveckling

Sanna Kotiranta

Adviser for Global Communication | Global Utveckling

Vår expert på global fostran leder och planerar Befolkningsförbundets arbete inom detta område. Målet med verksamheten är att öka unga människors kunskap om och förståelse för sexuella rättigheter, samt deras nuvarande tillstånd globalt. Målet är också att öka förståelsen för de sexuella rättigheternas betydelse för en hållbar utveckling. Sanna arbetar också med enhetens kommunikation och dess utveckling.

Sanna har tidigare erfarenhet av att arbeta med sexuella rättigheter inom den finländska tredje sektorn. Sanna har en magistersexamen i samhällsvetenskaper med inriktning internationell politik och biämne i u-landsstudier. Sanna är också utbildad sexualrådgivare.