Foto Thomas Hagström

Väestöliitto har för tillfället två utvecklingsamarbetprojekt. Arbete görs i Asien (Nepal) och i Afrika (Malawi).

Förutom de ovannämda mera traditionella projekt, implementerar enheten också opinionsbildande project i Finland, Europa och kapacitets uppbyggande i Afrika. För mera information se www.countdown2015europe.org.