Unga män – hur är läget?

En ung man.

Svara på vår enkät senast 6.12

Befolkningsförbundets Pojkarnas telefon planerar ett projekt i samarbete med föreningen Nyyti rf, som är specialiserad på att främja studerandes psykiska välmående. Projektets syfte är att stärka den psykiska hälsan bland pojkar och unga män i åldern 15-29 år samt sänka tröskeln för att be om hjälp. För att nå målsättningen vill vi inom projektet skapa en för målgruppen optimal kanal för hjälpsökande samt genom en kampanj normalisera funderingar och göra det lättare att tala om problem med den psykiska hälsan.

För planeringen av projektet behöver vi få veta mer om behov och tankar inom målgruppen. Därför har vi skapat en enkät, vars syfte är att bland pojkar och unga män samt personer som arbetar med dem, kartlägga erfarenheter av samt uppfattningar och åsikter om psykisk hälsa och att söka hjälp. Genom att delta i enkäten kan du vara med och påverka utformandet och förverkligandet av en tjänst, inriktad på att stärka den psykiska hälsan bland unga män!

Det går att svara på enkäten tills den 6.12 och den finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Det tar 5-10 minuter att fylla i den och alla svar är helt och hållet anonyma.

Enkäten hittar du via länken nedanför:

Unga män – hur är läget?
Svara på vår enkät om psykiskt välmående via den här länken! 

Enkätsvaren används endast för förberedelser och utveckling av projektet. Bland alla som deltar som lämnar sina kontaktuppgifter (kontaktuppgifterna kan inte sammankopplas med svaren) lottar vi ut presentkort till Spotify värda 30 euro. Kontaktuppgifterna sparas endast tills presentkorten lottats ut.

Dela gärna enkäten i dina nätverk och till instanser som berörs av projektets tema.

Tack för din hjälp!