Väestöliitto fyller 80 år

Bilden av Väestöliittos jubileumsår.

Befolkningsförbundet grundades i Gamla Studenthuset på vändagen den 14 februari 1941, och fyller alltså 80 år i februari. Under tiden som gått har vi aktivt varit med och byggt upp det finländska välfärdssamhället och stärkt kontakten mellan människor. De här frågorna utgör även idag kärnan i vår verksamhet. Budskapet för jubileumsåret är därför ”Vi stärker välfärd och mänskliga relationer”.

Under jubileumsåret ligger unga och ungas välfärd och relationer i centrum. Vad behövs och hur går vi tillväga för att stärka dem och trygga ungas tro på framtiden? Hur ser den framtid ut som de unga själva vill bygga?

Under början av året lyfter vi fram ungas sexuella rättigheter och fortsätter under våren med ungas roll i den hållbara befolkningsutvecklingen. Under början av hösten kommer vi koncentrera oss på ungas jämlikhet och delaktighet och vid årets slut lägger vi fokus på vilken grogrund de behöver, för att kunna växa upp och förverkliga den välfärd de själva önskar och upplever betydelsefull.

Jubileumsårets höjdpunkt ordnas under hösten. Vi hoppas att vi då kan samlas under trygga former för att samtala om välfärdens dimensioner och dess framtid.

Vi hälsar dig välkommen att fira jubileumsåret tillsammans med oss! Delta i samtalen och händelsern på våra kanaler i sociala media, på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Följ oss också på vår webbplats vaestoliitto.fi/sv och vår blogg på vaestoliitonblogi.com.

Välkommen!