Välkommen till Befolkningsförbundets nya webbplats!

Sittande människor med sina läpptoppar.Vi önskar dig varmt välkommen till våra nya webbsidor. Vi har försökt göra dem lätta att läsa, tidsenliga och användbara för besökaren. Vi hoppas också att du lätt ska hitta den information du letar efter och att du kommer vidare när du söker efter någon särskild information eller tjänst.

På webbplatsen ligger tyngdpunkten på forskning, påverkning och vårt internationella arbete. Även sexualitet; de sexuella rättigheterna, sexuell hälsa och sexualfostran är tydligt framme. Du kan bekanta dig med oss som organisation och våra verksamheter under rubriken Organisation. Information för medierna presenteras under Media-rubriken.

Information och tjänster avsedda för medborgare hittas nu i allt större omfattning på webbtjänsten Hyvä kysymys, dit vi även från dessa sidor hänvisar dem som letar efter den sortens uppgifter och stöd. På webbplatsens sidor Unga och Pojkarnas telefon hittas även i fortsättningen våra särskilda chattar för ungdomar och för pojkar.

Webbplatsen kompletteras och uppdateras hela tiden. Vi hoppas att under början av 2021 kunna publicera omfattande information även under på sidorna Hjälp och stöd.