Elina Korhonen,  Global utveckling

Elina Korhonen

Director of International Affairs | Global Utveckling

Elina Korhonen har arbetat i mer än tio år med mänsklig utveckling, jämställdhetsfrågor och sexuella rättigheter. Elina är enhetschef och ansvarar för utvecklingen inom hela Väestöliitto för att främja målen för hållbar utveckling. Elina är långtgående ansvarig för utvecklingspolitisk opinionsbildning och fungerar som sekreterare och expert för Riksdagens utvecklingsgrupp för sexuella rättigheter samt ledamot av kommittén för utvecklingspolitik, styrgruppen för 1325-nätverket och Seta rf:s internationella kommission. Elina har en magisterexamen i statsvetenskap med huvudämnet socialpolitik, en kandidatexamen i statsvetenskap med huvudämnet forskning i utvecklingsländer samt är specialist i sexuell rådgivning och sexualterapi.