Kamomilla Ilmonen,  Global utveckling

Kamomilla Ilmonen

Development Policy Adviser | Global Utveckling

  • kamomilla.ilmonen@vaestoliitto.fi

  • +358 40 661 7318

Vår expert på utvecklingspolitik har som målsättning att främja sexuella rättigheter globalt både inom Finlands och EU:s utvecklingspolitik. Hon ansvarar för påverkansarbetet och samarbetet med FN:s befolkningsfond UNFPA. Kamomilla ansvarar också för Befolkningsförbundets utvecklingssamarbete i Nepal, Tadzjikistan och Afghanistan, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kamomilla har över sex års erfarenhet av arbete med FN och med medborgarorganisationer i Finland, Danmark, Namibia, Filippinerna och Indonesien. Kamomilla är politices magister inom social och offentlig politik, med global utvecklingsforskning som biämne.