Yksinkertaisesta kirjoitustehtävästä apua parisuhteelle

14.5.2018

Psykologian professori Eli Finkel tutkimusryhmänsä kanssa (2013) selvitti lyhyen kirjoitustehtävän vaikutusta parisuhdetyytyväisyyteen.

Parisuhdetyytyväisyys on tärkeä hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähde. Tutkimusten mukaan parisuhteen hyvinvointi kuitenkin tavallisesti laskee ajan kuluessa.

Finkel tutkimusryhmineen selvitti, miten 21 minuutin kirjoitustehtävä vaikuttaa parisuhdetyytyväisyyteen. Tutkimukseen osallistui 120 paria, joita seurattiin kahden vuoden ajan. Puolet pareista arvottiin ryhmään, joka osallistui kirjoitustehtävän tekemiseen. Toinen puolet pareista arvottiin ryhmään, jotka eivät tehneet kirjoitustehtävää.

Tutkimuksen tulos oli se, että kirjoitustehtävää tehneillä pareilla parisuhdetyytyväisyys ei laskenut. Ryhmässä, joka ei osallistunut kirjoitustehtävän tekemiseen, parisuhdetyytyväisyys sen sijaan laski tavanomaisesti.

Kirjoitustehtävässä osallistujat vastasivat näihin kysymyksiin:

1. Kuvaa viimeisintä suurta erimielisyyttä kumppanisi kanssa neljän kuukauden ajalta. Keskity siihen, mitä tapahtui ja miten toimitte. Älä kuvaa tunteita tai ajatuksia. 

2. Ajattele tapahtunutta nyt neutraalin kolmannen osapuolen näkökulmasta, joka haluaa kaikille erimielisyyden osapuolille hyvää. Mitä tämä kolmas henkilö ajattelisi erimielisyydestänne? Mitä hyvää hän löytäisi tilanteesta?

3. Kolmannen osapuolen näkökulma tilanteeseen voi helpottaa erimielisyyttä. Näkökulman vaihtaminen ei kuitenkaan yleensä ole helppoa. Mitkä asiat hankaloittavat kolmannen osapuolen näkökulman ottamista erimielisyyteen?

4. Vaikka näkökulman vaihtaminen ei ole helppoa, se voi onnistua. Seuraavien neljän kuukauden aikana, yritä parhaasi mukaan ottaa neutraalin kolmannen näkökulma erimielisyyksiin, joita sinulla on kumppanisi kanssa. Mieti, mikä auttaisi sinua ottamaan tällaisen näkökulman? Miten tämä näkökulman vaihtaminen voisi auttaa selviytymään erimielisyyksistä?

Lotta Heiskanen
psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti
Väestöliitto

Lähde: Finkel, E., Slotter, E., Luchies, L., Walton, G. & Gross, J. (2013). A Brief Intervention to Promote Conflict Reappraisal Preserves Marital Quality Over Time. Psychological Science. 24(8), 1595–601.