MYYTTI: "Vastakohdat täydentävät toisiaan."

17.12.2014 klo 08:00

Sitoutuneet kumppanit ovat keskenään enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Kumppanit muistuttavat toisiaan koulutukseltaan, uskonnollisuudeltaan ja poliittiselta vakaumukseltaan. Makumieltymykset ja kiinnostuksen kohteet yhdistävät. Ihminen kokee viehättäviksi sen, että kumppaniehdokkaan arvot, asenteet ja persoonallisuudenpiirteet muistuttavat hänen omiaan. Persoonallisuudeltaan samanlaisten kumppaneiden avioliitot ovat onnellisempia kuin niiden, jotka ovat erilaisia.

Samanlaisuus tuntuu rauhoittavalta. Sinkku pitää kumppaniehdokkaan arvostelukykyä hyvänä, kun tämä on samaa mieltä hänen kanssaan. Hän olettaa, että samanlaiset ihmiset pitävät hänestä, jolloin hänenkin on helppo pitää heistä. Tutkimuksen mukaan jopa nimien samankaltaisuus lisää ihastuksen tunteita. Ihminen viehättyy sellaisesta, mikä liittyy häneen itseensä.

Päällepäin näkyvä erilaisuus voi pohjimmiltaan olla samanlaisuutta. Silloin kohtaamme ”erilaisessa” kumppaniehdokkaassa ne puolet itsestämme, jotka olemme laittaneet sivuun. Esimerkiksi itsevarma ihminen voi valita epävarman kumppanin. Tällöin hän voi kumppaninsa kautta kohdata omaa epävarmuuttaan.

Erilaisuus voi tuntua ärsyttävältä parisuhteen syvennyttyä. Pahimmillaan mitätöimme kumppanissamme sitä puolta, joka on erilainen. Voimme kokea, että yhteen meneminen oli virhe. Silloin emme ole hyväksyneet omaa avuttomuuttamme jonkin kokemuksen suhteen. Kumppanin erilaisuus muistuttaa meitä jatkuvasti tästä avuttomuudesta.

Se väistämätön tosiasia, että olemme kaikki myös erilaisia, mahdollistaa uusien puolien kohtaamisen itsessä. Kahdella sinkulla voi olla "tilauksessa" samanlainen perusteema, joka odottaa mahdollisuutta tulla käsitellyksi. Päällepäin näyttää siltä, että olette toistenne vastakohtia.

Elina Nurminen

Psykologi

Väestoliiton Parisuhdekeskus

Lue myös: "Onko hän liian erilainen?" Vastakohdista ja niiden vetovoimasta

Lähteet:

Cuperman, R. & Ickes, W. (2009) Big five predictors of behavior and perceptions in initial dyadic interactions: Personality similarity helps extraverts and introverts, but hurts “disagreeables.” Journal of Personality and Social Psychology, 97(4), 667–684.

Felmlee, D; Orzechowicz, D. & Fortes, C. (2010) Fairy tales: Attraction and stereotypes in same-gender relationships. Sex roles, 62(3–4), 226–240.

Gaunt, R. (2006) Couple similarity and marital satisfaction: Are similar spouses happier? Journal of Personality, 74(5), 1401–1420.

Hitsch, G. J.; Hortaҫsu, A. & Ariely, D. (2010) What makes you click? Mate preferences in online dating. Quantitative Marketing and Economics, 8(4), 393–427.

Jones, J. T; Pelham, B. W; Carvallo, M. & Mirenberg, M. C. (2004) How do I love thee? Let me count the J:s: Implicit egotism and interpersonal attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 87(5), 665–683.

Luo, S. & Zhang, G. (2009) What leads to romantic attraction: Similarity, reciprocity, security, or beauty? Evidence from a speed-dating study. Journal of Personality, 77(4), 933–964.

Miller, R.S. (2012) Intimate Relationships. New York: McGraw-Hill.