OPPIARVO(T)
VTM

YHTEYSTIEDOT
Puh. (09) 2280 5121, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

TEHTÄVÄNIMIKE
Tutkija

MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Väestöliitto osallistuu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -tutkimukseen, joka käynnistyi Suomen osalta maaliskuussa 2017. SHARE-tutkimuksen kohteena ovat yli 50-vuotiaat eurooppalaiset ja heidän puolisonsa. 

Väestöä edustava otos tarjoaa tietoa fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, sosio-ekonomisesta asemasta, demografisista piirteistä sekä perheiden ja heidän läheistensä sosiaalisista verkostoista. SHARE kuuluu EU:n tutkimusinfrastruktuuriin ja saa rahoitusta EU:n Horizon2020-tutkimusohjelmasta. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos toimii SHARE Suomen tieteellisenä vastuutahona.

LoveAge

LoveAge-tutkimushanke tutkii yli 50-vuotiaiden parisuhteita Suomessa ja Euroopassa. Hankkeessa selvitetään ihmisten avio- ja avoliittoja eri elämänvaiheissa sekä niiden yhteyksiä sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin ikääntyessä.

Familjeliv på svenska i Finland och Norden

Befolkningsförbundets nya satsning “Familjeliv” producerar och populariserar aktuell forskning om finlandssvenska familjerelationer i en finländsk, nordisk och europeisk kontext.

Vi är i synnerhet intresserade av kulturella skillnader i svenskspråkiga och tvåspråkiga familjer jämfört med finskspråkiga familjer. Vi utreder bland annat trender i barnskaffning, parförhållanden och syskondynamiken samt relationerna efter skilsmässor.