Saamenkieliset Turvataidot ja lapsen keho -julisteet

6.10.2017

Väestöliiton Turvataidot ja lapsen keho-julisteesta saamen kieliversiot

Väestöliiton julistesarja Turvataidot ja lapsen keho täydentyy pohjois-, inarin- ja koltansaamenkielisillä käännöksillä. Julisteilla pyritään lasten turvallisuuskasvatukseen omalla kielellä, niillä ohjataan kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.

Väestöliiton Vanhemmustiimi on tuottanut monipuolista materiaalia pienten lasten vanhemmille. Turvataitojulisteet auttavat vanhempia ja varhaiskasvattajia tukemaan lasten tervettä kasvua heidän omalla kielellään. Väestöliitto on yhteistyössä SámiSosterin Čoahkis – Koossa -hankkeen kanssa tuottanut turvataitojulisteet myös kaikille kolmelle Suomessa puhutulle saamenkielelle.

- Saamelaislasten omankielisillä versioilla edistetään lasten turvallisuutta ja saamen kielten käyttöä sekä vahvistetaan maamme monikulttuurisuutta, Raisa Cacciatore Väestöliiton asiantuntijalääkäri ja lastenpsykiatri sanoo.

Aiemmin Turvataidot ja lapsen keho -julisteita on tuotettu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.  Omakielinen materiaali auttaa aikuista löytämään sopivat sanat, kun he haluavat opastaa jo ihan pieniä lapsia suojaamaan itseään ja kunnioittamaan toisia. Julisteet tulevat olemaan apuna saamenkielisessä varhaiskasvatustyössä myös Norjassa ja Ruotsissa, Suomen kielipesien ja päiväkotien lisäksi.

- Hankkeessa olemme kartoittaneet jo olemassa olevaa saamenkielistä materiaalia. Toivotamme kaiken uuden materiaalin myös tervetulleeksi, nämä julisteet ovat hieno yhteistyön tulos asiantuntijajärjestö Väestöliiton ja SámiSosterin Čoahkis -hankkeen välillä, hanketyöntekijä Ida Pirttijärvi iloitsee.

Julisteita tullaan toimittamaan saamelaisalueen päiväkoteihin ja kielipesiin. Niitä voi myös tilata postimaksua vastaan osoitteesta perheaikaa@vaestoliitto.fi. Julisteita voi myös tulostaa suoraan verkosta www.vaestoliitto.fi/lapsijaseksuaalisuus ja ne tulevat osaksi Čoahkis – Koossa – hankkeessa toteutettavaa materiaalipankkia.

Lisätietoja:
Raisa Cacciatore, Väestöliitto, raisa.cacciaotore(at)vaestoliitto.fi
Ida Pirttijärvi, Čoahkis - Koossa -hanke, SámiSoster ry, ida.pirttijarvi@samisoster.fi    

 

 
 
 

Saamenkieliset Turvataidot ja lapsen keho -julisteet