Kuva: Chris Johnson, Unsplash.

Sateenkaaripareilla tarkoitetaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden parisuhteita. Kyseessä voivat olla samaa sukupuolta olevien parien suhteet. Kyse voi olla myös parista, jossa jompikumpi kumppaneista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Sateenkaariparit eivät ole yhtenäinen joukko ihmisiä, kuten eivät ole perinteiset naisen ja miehen muodostamat pariskunnatkaan. Yksilöllisesti sateenkaariparit ja heidän tilanteensa ovat monin tavoin keskenään erilaisia.

Sateenkaaripareja yhdistää sosiaalinen asema, johon voi liittyä syrjityksi joutumisen kokemuksia. Naisen ja miehen muodostamia parisuhteita on muokannut historiallisesti vakaampi sosiaalinen tuki ja juridinen asema. Sateenkaariparien suhteet eivät ole sosiaalisesti olleet yhtä tunnustettuja, mutta samalla ne eivät ole olleet yhtä rajoitettuja perinteisten rooliodotusten kautta.

Tutkimusten mukaan sekä homo- että heteroseksuaalit ovat parisuhteissaan keskimäärin yhtä onnellisia. Sateenkaariparien lasten hyvinvointi vastaa muiden suomalaislasten hyvinvointia. 

Sateenkaariparien ilot ja surut ovat hyvin samanlaisia kuin pareilla yleensä. Suhteiden solmiminen noudattaa hyvin samanlaista kaavaa, odotukset parisuhteelle ja parisuhdeongelmat ovat pääosin samanlaisia. Sateenkaariparit hakeutuvat terapiaan yleensä hyvin samanlaisista syistä kuin muutkin parit. Suhteen kriisit, riidat ja etääntyminen ovat yleisimpiä syitä.

Transsukupuolisten, intersukupuolisten ja muunsukupuolisten parisuhteet voivat olla monenlaisia. Näihin sukupuoli-identiteetteihin voi liittyä erilaisia seksuaalisia suuntautumisia. Biseksuaalien, intersukupuolisten tai muunsukupuolisten henkilöiden parisuhteista tiedetään tutkimusten tai psykologisen kirjallisuuden kautta huomattavasti vähemmän kuin homo- ja lesbopareista.

Väestöliiton sivuilta löytyvä tieto parisuhteen kriiseistä, kommunikaatiosta ja turvallisen tunnesuhteen merkityksestä sopivat kaikille pareille seksuaaliseen suuntautuneisuuteen ja sukupuoleen katsomatta.

On kuitenkin myös sateenkaaripareille erityisiä kysymyksiä ja heitä erottavia tekijöitä, joita käsittelemme tässä.