Väestöliitto on asiantuntijajärjestö. Tutkimus- ja kehitystyössä sekä palveluissa ja muissa toiminnoissa työskentelee yhteensä 64 henkilöä.

Väestöliiton toiminnan tuotot olivat vuonna 2014  noin 5,2 miljoonaa euroa. Budjetin tuotot koostuvat avustuksista, varainhankinnasta sekä yritysyhteistyöstä. Henkilöstökulut muodostavat noin 70 prosenttia budjetin menoista. Väestöliiton omista yhtiöistä saatavat tuotot käytetään kokonaisuudessaan Väestöliiton toimintaan.

Väestöliiton kotimaista tai kansainvälistä toimintaa voi tukea monilla eri tavoilla.