Keho on leikki 2 -hanke

13.8.2020

Koulutus on täynnä! Toteutamme Väestöliiton maksuttoman Kehotunnekasvatuksen (lasten seksuaali- ja turvataitokasvatus) koulutuksen syksystä 2020 kesään 2021 Opetushallituksen rahoituksella. Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstö. Kouluttautumisen voi aloittaa koska tahansa hankkeen aikana.

KATSO ESITTELYVIDEO TÄSTÄ.

Kiitämme innostuneesta osanotosta. Koulutus on täynnä.

Tarjoamme viisi aihetta ja opintokokonaisuutta. Aiheet ovat nousseet edellisessä koulutuksessa kentän toiveina esiin. Tavoitteena on syventää kunnan henkilöstön turvataitojen ja kehotunnekasvatuksen osaamista, sekä tukea kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vastaista työtä, jotta pienten lasten mahdollisuudet myönteiseen keholliseen ja henkiseen kasvuun paranevat.

Koulutuspäivät toteutuvat sekä etänä, verkkoalustalla, että (toivottavasti) paikallisina Helsingissä ja Salossa, ja joissain muissa kaupungeissa, pandemiatilanteen mukaan. Koulutuspäivään voivat osallistua kaikki kohderyhmään kuuluvat, myös etänä.

Halutessaan voi ilmoittautua opiskelijaksi suorittamaan kehotunnekasvatuksen opintopisteitä. Kukin koulutuspäivä videoituine luentoineen, tietoiskuineen ja täydennettynä tehtävillä muodostaa verkkoalustallamme 2op:n opintokokonaisuuden. Opiskelija voi suorittaa yhden tai useampia 2op:n kokonaisuuksia. Jos suorittaa kaikki viisi opintokokonaisuutta (tarkoittaa 10 opintopistettä) saa Väestöliiton Kehotunnekasvattaja -todistuksen. Opiskelija voi suorittaa kaikki opintokokonaisuudet halutessaan etänä.

Opiskelu on maksutonta. Tämä mahdollisuus on hankkeen ajan ja maksuttomana koulutuspakettina harvinainen tilaisuus suorittaa opintopisteitä tärkeästä ja vain vähän koulutetusta aihekokonaisuudesta!

Opintokokonaisuudet:

1. Puheeksi ottaminen

 • Perustelut. Miksi otetaan puheeksi?
 • Miten? Puheeksi ottamisen mallit (step by step ja kortit)
 • Milloin? Ikätasoisuus
 • Mitä otetaan puheeksi?
 • Onnistunut puheeksi ottaminen sekä esteet
 • Sopivat sanat
 • Kuvakirjat, julisteet, vihkoset

2. Sukupuoleen ja kulttuuriin kasvaminen

 • Lapsen seksuaalisuus -seksuaalisuuden portaat
 • Sukupuoleen kasvaminen, tasa-arvoinen kasvatus
 • Sukupuolisensitiivisyys
 • Moninaisuus ja monenlaiset perheet
 • Monikulttuurisuus

3. Kehoitsetunto ja ulkonäkökeskeisyyden vähentäminen

 • Itsetunto, kehotunne
 • Tunnetaidot
 • Monenlaiset kehot
 • Hyvinvointi, nautinto
 • Positiivinen kasvatus

4. Lasten tavallinen ja huolestuttava käytös

 • Turvattomuus ja häirintä
 • Pisarapuuttuminen, ”joukkoistuminen”
 • Mistä apua?
 • Yksinäisyyden ehkäisy
 • Häpeä ja kasvatus

5. Turvataidot ja nettiturvataidot

 • Verkon hyödyt ja vaarat: netiketti, grooming
 • ”Vaaralliset aikuiset”
 • Mitä arvoja media välittää lapsille?

Opintopisteistä

1op = 27h opiskelua.

Yksi opintokokonaisuus eli 2 opintopistettä sisältää:

 • Alkukysely
 • Ennakkotehtävä: Howspace-alustalla olevaan verkkokurssiin tutustuminen. Siihen liittyvä pieni monivalintakoe sekä itsereflektointitehtävä (1 A4 sivu).
 • Koulutusluennot paikan päällä tai tallenteen katsominen
 • Yhteys kouluttajiin s-posti ja chat (howspacessa)
 • Koulutuksen lopussa palautettava 4-sivuinen tehtävä (monta aihevaihtoehtoa).
 • Ohjattu vertaistuki chat
 • Loppukysely 2kk koulutuksen loputtua

10 opintopistettä sisältää:

 • Alkukysely
 • Kaikki koulutuskokonaisuudet ja tehtävät suoritettuna.
 • Ennakkotehtävä tehdään vain kerran koulutuksen aikana.
 • Koulutuksen ajan yhteys kouluttajiin.
 • Ohjattu vertaistuki chat
 • Loppukysely

Verkkoalustasta

Opintokokonaisuuksien suorittajille annetaan materiaaleja ja käyttöoikeus Howspace-verkkoalustalle. Verkkotyöskentely on hyvin helppoa ja siihen annetaan ohjaus ja tuki. Yhden opintokokonaisuuden suorittajalla (2op) on 2kk käyttöoikeus ja 10 opintopisteen suorittajalla 10kk. Yksilölliset aikataulut ovat myös mahdollisia oman tilanteen mukaan.

Kouluttajat

Raisa Cacciatore, lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri
Henriikka Kangaskoski, Vo, hankekoordinaattori
Susanne Ingman-Friberg, kätilö YAMK, Lasten kehotunnekasvatuksen asiantuntija

Muut asiantuntijat (täydentyy myöhemmin):

Anita Novitsky: Monikulttuurisuuden asiantuntija, Väestöliitto

Anna Moring: Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija

Eliisa Leskisenoja: KT, lehtori, positiivinen pedagogiikka

Nina Vaaranen-Valkonen ja Hanna-Leena Laitinen, erityisasiantuntijat, Suojellaan Lapsia ry

Sini Vehkaoja: Psykologi, seksuaaliterapeutti, HUS Lasten ja nuorten oikeuspsykol. yksikkö

Kirsi Broström, toiminnanjohtaja ja Katri Mikkilä, asiantuntija, Syömishäiriöliitto Syli ry   

Mirja Köngäs, FT, tunneäly varhaiskasvatuksessa

Tervetuloa mukaan! Jos herää kysymyksiä: henriikka.kangaskoski@vaestoliitto.fi