Uusia tutkimustuloksia sisarussuhteista

23.9.2016

Sisarussuhteet ovat pisimpiä ja tärkeimpiä sosiaalisia suhteita ihmisten elämässä. Lapsuudessa ja nuoruudessa sisarusten välillä on usein enemmän kilpailua ja ristiriitoja, kun taas aikuisuudessa enemmän yhteistyötä ja auttamista.

Sukupolvien ketju -hankkeessa tutkittiin sisarusten välisiä suhteita eri näkökulmista. Tuloksista selviää, että biologisiin täyssisaruksiin pidetään aikuisena enemmän yhteyttä kuin puolisisaruksiin. Puolisisarukset kertovat myös kokeneensa enemmän vanhempien epätasapuolista kohtelua kuin täyssisarukset. Täyssisarusten kanssa taas on useammin ristiriitoja kuin puolisisarusten kanssa.

Kun sisarusparvi on laajempi, kaksi siskosta ovat yleensä sisaruksista läheisimpiä ja pitävät eniten yhteyttä keskenään. Sisarusten väleihin aikuisuudessa vaikutti muun muassa se, kokivatko he vanhempien kohdelleen heitä tasapuolisestii. Kokemukset epätasapuolisesta kohtelusta lapsuudessa rasittavat herkästi sisarussuhteita vielä aikuisenakin.

- Hyvät suhteet sisaruksiin lapsuudessa kantavat läpi elämän ennustaen läheisiä suhteita aikuisuudessa. Erityisesti perheen kriisitilanteissa sisarukset tarjoavat toisilleen tärkeän turvaverkon, kertovat tutkijat Antti Tanskanen ja Mirkka Danielsbacka.

Tutkijat selvittivät myös, miten aikuiset sisarukset hoitavat toistensa lapsia. Siskon lapsia hoidetaan keskimäärin enemmän kuin veljen lapsia. Lapsettomat naiset hoitavat myös sisarustensa lapsia enemmän kuin naiset, joilla on omia lapsia.

Löydökset perustuvat Suomen Akatemian rahoittaman Sukupolvien ketju -tutkimushankkeen tuloksiin ja ne on julkaistu Väestötutkimuksen vuosikirjan liitteessä Vol 51.

 

Tanskanen, Antti O. & Danielsbacka, Mirkka. Cooperation and Conflict. Sibling Relations in Contemporary Societies. Finnish Yearbook of Population Research, vol 51, sep. 2016. Supplement. ISSN 1796-6191.

Lisätietoja
Antti Tanskanen (etunimi.sukunimi@utu.fi)
Mirkka Danielsbacka (etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi)

 
 
 

Uusia tutkimustuloksia sisarussuhteista